Yeniçeri Ocağının Subayları

Yeniçeri Ocağının Subayları

Yeniçeri ocağında bu günkü anlamda subay, astsubay ve er gibi bölümler yapmak yanlış anlamaya yol açacağından şunu ortaya koymak gerekir ki, her yeniçeri, ocağa acemi er olarak girer, özel kanunnamesinde belirtilen usullere bağlı kalarak belli yollardan geçtikten sonra kudret ve kabiliyeti oranında yükselerek en son yeniçeri ağalığına

ulaşırdı. Erlik ile yeniçeri ağalığı arasında çeşitli mevki, rütbe ve ünvanlar vardı. Asıl olan kıdemdi.

Yeniçeri Ağası : Kanunname-i Muhammedi'de gösterildiğine göre yeniçerilerin en büyük komutanı idi. Bunlar padişahla birlikte sefere gider, hükümdar gitmezse onlarda  gitmezlerdi. Protokoldaki yeri vezirler, kazasker, defterdar'dan sonraydı. Ancak yeniçeri ağası, kapıkulu ocaklarının hepsinin birden komutanlığını yapmazdı. Örneğin, süvari,topçu ocakları tamamiyle bağımsız kıtalardı. 1451'den sonra bazı yeniçeri ağalarını aynı zamanda vezir rütbesi verilerek «Ağa Paşa» denilmiş ve yetkileri genişletilmiştir.

Ortaların ve Bölüklerin subayları : Yaya ortaların komutanlarına Yayabaşı, bunun başındakilere Bölükbaşı denirdi. Bunlardan başka her orta ve bölükte Oda Kethüdası (yaya başından sonra en kıdemli subaydır), Odabaşı (birliğin inzibat işleriyle uğraşan subaydır.), Vekilharç (iaşe subaylığı yapar), Bayraktar (birliğin bayrağını taşıyan subaydı; Başeski (orta ve bölük erlerinin en kıdemlisidir), Usta veya Aşçıbaşı (yemek pişirmekten sorumlu idi).Yorum ekle