Tarihin.com

Tarih Hayal Mahsulü Olamaz.

Site İçi Arama

Yeniçeri Ocağının Kapatılması : Tarihin.com

OSMANLI DEVLETİ'NDE YENİÇERİ OCAĞI NASIL VE NEDEN KAPATILMIŞTIR?
Yeniçeri ocağı Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında iyi eğitim almış, akıllı, zeki, güçlü, kuvvetli ve dirayetli geçlerden oluşturulmuştur. 16 'ncı yüzyıldan itibaren padişah ve hanım sultanlara yakın yeteneksiz, iyi eğitim almamış, güçsüz ve dirayetsiz kişilerin yeniçeri ocağına alınmasıyla birlikte Osmanlı Devleti'nde Yeniçeri ocaklarında bozulmalar meydana gelmeye başlamıştır.

Zaman içersinde askerliğe yakışmayan davranışlar sergileyen bazı yeniçeriler sarhoş gezen, ayyaş, ara sıra halkın canına ve malına zarar vermeye çalışan kişiler halini almışlardır. Bu nedenle de Osmanlı halkının kızgınlığını kazanmaya başlamışlardır.

Yeniçerilerin, halkın çok değer verdiği ilmiye sınıfına yaptıkları hakaretler ve davranışları sebebi ile halk yeniçerilere karşı cephe almaya başlamıştır. Eğitimsiz ve başı boş kimselerin ocağa alınması sonucunda ortaya çıkan bu tatsız durumlar teşkilata olan güveni iyice sarsmıştır. Nitekim Osmanlı siyasetine direk katılabilen, devlet adamlarının tayin ve azledilmesini sağlayabilen hatta padişahları bile tahttan indirip, tahta çıkarabilen bu güçlü ocağın bireylerinin bu olumsuz davranışları neticesinde yeniçeri ocağına olan inanç ve güvenç iyice sarsılmıştır.

16'ncı yüzyılın sonlarından itibaren Padişahların sefere çıkmaması sonucunda kendisine bağlı Kapıkulu Ocağının da savaşa katılmayışı yeniçerilerin ganimet ve gelirlerinin iyice azalmasına sebep olmuştur. Bu sebeple gelir elde etme çabasına girişen yeniçeriler askerlikten ziyade hamam işletmeciliği, kayıkçılık, depoculuk, kahvehane işletmeciliği gibi dallara yönelmişlerdir. İstanbul'da yaşayan yeniçerilerin ticaret hayatına atılması sonucunda  Yeniçeri Ocağı iyice bozulmaya başlamıştır.

Ayrıca savaşlara katılmayan kapıkulu ocaklarının savaşlardaki tecrübe ve bilgisinden faydalanılamamış, Osmanlı Devleti'nin yüzyıllarca vurucu gücünü teşkil eden yeniçerilik  bu hünerlerini sergileyemez hale gelmiştir.

Yeniçeri Ocağı 1658 yılından itibaren tüm önemini kaybetmiş ve bir ayaklanma merkezi haline gelmiştir. Sürekli ayaklanan yeniçeriler istemedikleri padişahları ve devlet adamlarını tahttan indirip infaz etmeye başlamışlardır.

Sultan II. Mahmud Yeniçeri Ocağına karşı birtakım tedbirler almaya çalışmıştır. Yeniçerilerin,  Avrupa orduları gibi eğitilmeleri gerektiğini düşünen II. Mahmud bu sebeple eşkinci adı verilen yeni bir askeri teşkilat kurmayı hedeflemiştir. Bu yeni eğitim ve teşkilattan hoşnut olmayan yeniçeriler,  At meydanında toplanıp, gösteriler yaparak ayaklanmışlardır. Bunun üzerine sadrazam Selim paşa kuvvetlerini toplamış ve halkında desteğini alarak, kışla ve tekkeye sığınan yeniçerileri top ateşlerine tutturmuştur. Yeniçerilerin teslim olması üzerine ele geçirilen ele başları Sadrazam Selim Paşa tarafından yargılanarak boğdurulmuştur. Yaklaşık 6000 kişinin öldürüldüğü bu olayda 20000 yeniçeri ve destekçisi sürgüne gönderilmiştir.

15 Haziran 1826 tarihinde Vaka-i Hayriye'den sonra  Sultan II. Mahmud tarafından çıkarılan bir fermanla Yeniçeri ocağı tamamen ortadan kaldırılmıştır.

'

Yorum ekle

'

Sponsor Bağlantılar

 

Tarih,Edebiyat,Genel Kültür...

Dogru Ve Güncel Bilginin Adresi.

http://www.ataturkilkeveinkilaplari.com/