Tarihin.com

Tarih Hayal Mahsulü Olamaz.

Site İçi Arama

Yeniçagda Avrupa'da Bilim Ve Teknik Alandaki Gelişmeler

1)Matbaanın Kullanımı

Bir iletişim aracı olarak asıl gelişimini Avrupa'da gösteren matbaa Çin kökenlidir. IX. yüzyılda Çin'de görülen matbaa XV. yüzyıla kadar olan dönemde hemen bütün doğu ve İslam ülkelerinde bilinen bir araçtı. Haçlı Seferleri sırasında Avrupa'ya götürülmüş, XV. yüzyılın ortalarında jean Gütenberg'in teknik katkılarından sonra hızlı bir yayılma olanağı bulmuştur.

Matbaanın kullanılması;

•Rönesans ve Reform hareketlerine hız kazandırmıştır.

•Kültürel gelişimi hızlandırmıştır.

•Değerli birçok yazma eser yok olmaktan

kurtulmuştur.

•Okuma-yazma oranı hızla artmıştır.

2)Barut Ve Ateşli Silahlar

Barut ve ateşli silahlar Çin kökenlidir. Çin'de IX. yüzyılda barutun, XI. yüzyılda ise topun yapıldığı bilinmektedir.

Haçlı Seferleri nedeniyle barutu tanıyan Avrupalılar XIV. yüzyılda lop yapmaya başlamışlardır. Avrupa'da ilk top 1346 Kreysi Savaşı'nda Ingilizler tarafından Fransızlara karşı kullanılmıştır. Barutun ateşli silahlarda kullanımı sonucunda;

•Derebeyliklerin yerini mutlak krallıklar almıştır.

•Düzenli orduların önemi artmıştır.

•Savaşların maliyeti artmıştır.

•Savaş strateji ve taktikleri kökten  değişikliğe uğramıştır.

3)Kağıdın Bollaşması

Haçlı Seferleri yoluyla öğrenilen kağıt yapımı geliştirilip selülozdan kağıt imal edilerek üretim arttırılmıştır.

4)Pusulanın Bulunuşu ve Gemicilikteki Gelişmeler

Cristof Colomb 'un pusula sapma açısını bulması ve okyanuslara dayanıklı gemilerin yapılması denizcileri cesaretlendirmiştir.

Yorum ekle

Sponsor Bağlantılar

   

Tarih,Edebiyat,Genel Kültür...

Dogru Ve Güncel Bilginin Adresi.

http://www.ataturkilkeveinkilaplari.com/