Tarihin.com

Tarih Hayal Mahsulü Olamaz.

Site İçi Arama

1848 İhtilalleri Ve Sonuçları

Avrupa'daki 1830 ihtilalleri toplumsal çatışmaları sona erdirmedi. 1848'de yeni bir ihtilal dalgası Avrupa'yı kapladı. Bu ayaklanmalarda liberal akımın etkisi büyükse de İtalya, Almanya, Avusturya ve Macaristan'daki ayaklanmalar ulusal bağımsızlığı elde etmeye yönelik hareketlerdi. İsviçre, Belçika,

İngiltere ve Fransa'da ise toplumsal ve demokratik reformları kapsayan işçi hareketleri meydana gelmiştir.

Sonuçları:

1-Avrupada sosyalist akımlar güçlendi.

2-İşçi sınıfı yeni haklar elde etti.

3-Mutlak krallıktan meşrutiyete geçildi. (Rusya hariç)

4-Alman ve İtalyan birliklerinin kurulmasına ortam hazırlandı.

5-Fransa'da herkese oy kullanma hakkı tanındı.

'

Yorum ekle

'

Sponsor Bağlantılar

 

Tarih,Edebiyat,Genel Kültür...

Dogru Ve Güncel Bilginin Adresi.

http://www.ataturkilkeveinkilaplari.com/