Maniheizm (Mani Dini) Nedir

Maniheizm (Mani Dini) Nedir

Bu din aslında müstakil bir din olmayıp, Hıristiyanlığın, Zerdüştlüğün (ateşe tapanlar) ve Buddha dininin (Budizm) karışımından ibarettir.Mezopotamya’da bir İranlı ailenin oğlu olan Mani tarafından geliştirilen bu din, daha yayılmasının ilk yıllarında Sasani İran'ında takibata uğramış ve kendisi de İran’da M.S. 273 yılında derisi

yüzülmek suretiyle idam edilmişti. Taraftarları da yüzyıllar boyu takip edilmiş, diri diri kireç kuyularına gömülmek suretiyle işkencelerle öldürülmüşlerdir.Mani dininin taraftarları dünyanın dört bir tarafına dağılmışlar; Akdeniz bölgesine gidenler, Hıristiyan dünyasının etkisi altında kalmış, doğuda Orta Asya içerlerine gidenlerde ise Budizmin tesiri görülmüştür. Her gittikleri yerde önceleri Sasani ateşperestlerin ve Hıristiyanların daha sonra Müslümanların takibatına uğramışlardır. Buna rağmen bu din, özellikle Orta Asya ve Çin’de çok yayılmış ve nihayet Uygur Türk hükümdarı Bügü Kağan tarafından 762 yılında Ötüken'de resmen devlet dini olarak kabul edilmiştir. Uygur Türklerinin idaresinde 100 yıl kadar altın çağını yaşayan Maniheistler sayesinde Türk Edebiyatı ve Türk Dili zenginleşmiş ve gelişmişti. İlk Türkçe şiirler ve ilk dini felsefi eserler, bu devirde dilimize kazandırılmıştır. Nihayet Uygurlar tarih sahnesinden çekilince, koruyucusuz kalan Maniheistler ancak Hoço'da bir Beylik kuran Uygurlar sayesinde varlıklarını bir süre daha koruyabildiler. X. yüzyılda Hoço'yu ziyaret eden bir Çinli, buralarda bir tek Mani manastırı bulunduğunu söylüyor. Bugün dünyada Mani dini mensubu yoktur.Yorum ekle