Tarihin.com

Tarih Hayal Mahsulü Olamaz.

Site İçi Arama

Türklerin Kabul Ettikleri Dinler : Tarihin.com

TÜRKLER HANGİ DİNLERİ KABUL ETMİŞLERDİR?

Yeryüzünde dinler dört ana grup altında toplanmıştır. Bunlar Totemcilik, Ruhçuluk (animizm), Doğacılık ve Tanrısal Vahiy'dir.

Totemcilik: Bir kabilenin yada grubun, ataları olarak kabul ettikleri bitki, hayvan vs. kutsal sayma ve tapınma biçiminde icra edilen ilkel bir inanıştır.

Türkler tarih boyunca yayıldıkları yerlerin toplumlarında etkilenerek birçok çeşitli din ve inançları benimsemişlerdir. Kurttan Efsanelerinde, Türklerin totem inancına sahip olduklarını gösteren kanıtlar bulunmaktadır. Türklerde tabiat kuvvetlerine inanç (yer-su inancı) ve atalar ruhuna inanç (atalar inancı) olduğu bilinmektedir. Türklerin tarihte en yaygın dinleri ise Gök Tanrı inancıdır. Ayrıca İslam öncesinde Uygurlarla birlikte Maniheizm ve Budizm dinlerini kabul etmişlerdir. Talas savaşından sonra da kitleler halinde İslam dinine geçmişlerdir. Ayrıca Zerdüştlük, Hristiyanlık ve Musevilik dinini kabul eden Türklerde bulunmaktadır.

KISACA TÜRKLERİN KABUL ETTİKLERİ DİNLERİ ÖZETLEYECEK OLURSAK:

1. Gök Tanrı inancı; İslam öncesi bütün Türk topluluklarında kabul edilmiştir.

2. Budizm; Bazı Uygur Türkleri tarafından kabul edilmiştir.

3. Maniheizm; Bazı Ugur Türkleri tarafından kabul edilmiştir.

4. Zerdüştlük; Batı Türkistan'da ki bazı Türk grupları tarafından kabul edilmiştir.

5. Hristiyanlık; Doğu Avrupa'ya yerleşen Türkler tarafından kabul edilmiştir.

6. Musevilik; Hazar Türkleri tarafından kabul edilmiştir.

7. İslamiyet; Ön Asya'ya yerleşen en büyük kitle ile Orta Asya'da kalan önemli sayıdaki Türkler tarafından kabul edilmiştir.

TÜRKLERİN TARİH BOYUNCA BİR ÇOK DİNİ KABUL ETMELERİNİN SEBEPLERİ İSE;

1. Tek Tanrı inancını benimsemiş olmaları, diğer dinlere kolaylıkla geçebilmelerini sağlamıştır.

2. Dinsel hoşgörünün mevcudiyeti ile diğer inanç ve düşüncelerin etkisine açık kalmaktır. Din ve Mezhep savaşlarının olmaması, herkesin istediği dini benimsemesi olağan olduğundan başka dinlere kolayca geçişler sağlanabilmiştir.

3. Coğrafi konum itibari ile gittikleri bölgelerdeki dinleri kolayca benimsemişlerdir.

4. Ticari ilişkiler Hazar ve Uygur Türklerinin din değiştirmelerinde etkili olmuştur.

5. Siyasi baskıları sonucunda Doğu Avrupa'ya yerleşen Türkler zamanla baskı altında kalarak Hristiyanlaşmışlardır.

'

Yorumlar  

 
#8 eda 15-03-2017 07:14
Bu site hiç ğüzel değil
Alıntı
 
 
#7 Elif 10-06-2016 12:29
Hangi boylar Müslümanlığı kabul etti?
Hangi devletler Müslümanlığı kabul etti?
Alıntı
 
 
#6 kpal 03-06-2016 11:39
bence cok guzel olmus helal olsun abime
Alıntı
 
 
#5 Aleyna 10-04-2016 19:02
Alıntılandı AZRAK NESLİHAN TÜRK:
Türklerin Şaman gelenekleri ve detayları hakkında da konu başlığı açarsanız sevinirim.

Şamanizm bir din değil gök tanrı dini içerisinde bir yaşam biçimidir.
Alıntı
 
 
#4 ali osman 12-03-2016 11:44
bir sürü tarih sitesi biliyorum bu hepsinden daha kapsamlı ve daha doğru ama çok atatürkçüsünüz
Alıntı
 
 
#3 AZRAK NESLİHAN TÜRK 02-01-2016 17:57
Türklerin Şaman gelenekleri ve detayları hakkında da konu başlığı açarsanız sevinirim.
Alıntı
 
 
#2 ayça 28-12-2015 10:16
harika sonuçlar
Alıntı
 
 
#1 Hakan 18-10-2015 22:41
Verdiğiniz bilgiler için teşekkürler
Ancak kaynak yazsaydınız daha da güzel olurdu
Alıntı
 

Yorum ekle

'

Sponsor Bağlantılar

 

Tarih,Edebiyat,Genel Kültür...

Dogru Ve Güncel Bilginin Adresi.

http://www.ataturkilkeveinkilaplari.com/