Tarihin.com

Tarih Hayal Mahsulü Olamaz.

Site İçi Arama

Tarihin Sınıflandırılması : Tarihin.com

Tarihin Sınıflandırılması

TARİHİN SINIFLANDIRILMASI

Tarih anlatım türüne ve kapsamına göre sınıflandırılmaktadır.

1. Tarih anlatım türüne göre; hikayeci, öğretici, siyasi, kronik, sosyal, araştırmacı tarihçilik olarak sınıflandırılır.

Hikayeci (rivayetçi) tarihçilik; olayları hikayeleştirerek anlatır. Aslına sadık kalma beklentisi yoktur.

Öğretici(pragmatik) tarihçilik; toplumu yönlendirme amacı taşır. Milli duygular ön plandadır.

Siyasi tarihçilik; sadece siyasi gelişmeleri konu edinir.

Kronik tarihçilik; olayları tarih sırasına göre verir fakat sebep sonuç ilişkisi yoktur.

Sosyal tarihçilik; kültür ve uygarlıkları baz alır, sosyal değişme ve sınıflaşmayı inceler.

Araştırmacı(bilimsel) tarihçilik; olayları belgelere dayalı olarak sebep sonuç ilişkileri içinde inceleyen günümüz tarihçiliğidir.

2. Tarih kapsamına göre; zamana, mekana ve konusuna göre sınıflandırılmaktadır.

Tarihin Sınıflandırılması-Tarihin Tasnifi

TARİHİN SINIFLANDIRILMASI-TARİHİN TASNİFİ

Tarih bilimi çok geniş bir çalışma alanına sahip olduğundan incelenmesinde güçlükler yaşanmaktadır. Bu sebeple tarihi olayları daha iyi incelemek ve öğrenmek için tarihin sınıflandırılarak incelenmesi gerektiği düşünülmüştür.

Tarih anlatım türüne ve kapsamına göre iki şekilde sınıflandırılmaktadır.

Anlatım türüne göre Tarih kısaca şu şekilde sınıflandırılmaktadır:

I. Hikayeci tarihçilik

II. Öğretici tarihçilik

III. Siyasi tarihçilik

IV. Kronik tarihçilik

V. Sosyal tarihçilik

VI. Araştırmacı tarihçilik

Devamını oku...

Sponsor Bağlantılar

 

Tarih,Edebiyat,Genel Kültür...

Dogru Ve Güncel Bilginin Adresi.

http://www.ataturkilkeveinkilaplari.com/