Tarihin.com

Tarih Hayal Mahsulü Olamaz.

Site İçi Arama

Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları-Tarihe Yardımcı Bilimler

TARİHİN FAYDALANDIĞI BİLİM DALLARI - TARİHE YARDIMCI BİLİMLER

Tarihte meydana gelen olayların sosyal, ekonomik, kültürel, siyasal vs. alanlarda bir çok yönü mevcuttur. Tarihin ilgi alanlarının geniş olması, tarihe temel teşkil eden kaynakların çeşitliliğinden dolayı tarihçiler yaptıkları incelemelerde bir çok bilim dalından yardım almak zorunda kalmaktadır.

Bir kişinin bütün bilim dallarında uzmanlaşmasının mümkün olamayacağından dolayı tarihçiler diğer bilim dallarından faydalanmaktadırlar.

Tarihin faydalandığı bilim dalları iki ana başlık altında toplanmaktadır:

I. Yazı öncesi devirlerin incelenmesinde tarih bilimine yardımcı olan bilimler

II. Yazı sonrası devirlerin incelenmesinde tarih bilimine yardımcı olan bilimler

Yazı öncesi devirlerin incelenmesinde tarih bilimine yardımcı olan bilimler:

1. Arkeoloji (Kazı Bilimi); kazılar yaparak su ve yer altında kalmış eserlerin ortaya çıkarılmasını, bulguların incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.

2. Etnografya (Kültür Bilimi); toplumların kültürlerinin, örf, adet, gelenek ve yaşayışlarının incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.

3. Antropoloji (Irk Bilimi); insanların ırklarının sınıflandırılmasında, ırkların gelişiminin ve kültürlerinin incelenmesinde araştırmalar yaparak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.

4. Coğrafya (Yeryüzü Bilimi); tarihi olayların meydana geldiği yerlerin iklimini, yeryüzü şekillerini, ekonomik durumunun incelenmesini yaparak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.

5. Kimya (C14 Methodu); ele geçirilen eserlerin hangi döneme ait olduğunun saptanmasını sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.

Yazı sonrası devirlerin incelenmesinde tarih bilimine yardımcı olan bilimler:

1. Paleografya (Yazı Bilimi); eski yazıların okunmasını ve incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.

2. Epigrafya (Kitabeler Bilimi); kitabelerin, anıt taşlarının ve mezarların incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.

3. Filoloji (Dil Bilimi); toplumların dillerinin incelenmesini, diller arasındaki akrabalık bağlarının incelenmesini, sözcük alışverişlerinin incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.

4. Numizmatik (Para Bilimi); eski paraların incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.

5. Kronoloji (Zaman Bilimi); olayların zamana göre kıyaslanmasının yapılarak incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.

6. Sosyoloji (Toplum Bilimi); toplumların incelenmesini, toplumsal olayların bağlı olduğu genel kuralların incelenmesini, toplumların oluşturdukları kurum ve kuruluşların insan ve toplum yaşamına etkilerinin incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.

7. Diplomatik (Siyasi Belgeler); devletlerin iç ve dış yazışmalarında kullandıkları belgelerin şekil ve içerik bakımından incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.

8. Hukuk; bir toplumun siyasi, kültürel ve iktisadi yapısıyla ilgili bilgiler vermektedir. Bir toplumun hukuk kurallarının incelenmesiyle elde edilen veriler tarih bilimine yardımcı olmaktadır.

9. Edebiyat; tarihte meydana gelen olaylar duygu ve düşünceleri söz ve yazı ile etkili bir biçimde anlatma sanatı olan edebiyata konu olmuştur. Olayların aktarılmasında önemli rol oynayan edebiyat tarihi olayların incelenmesinde tarih bilimine yardımcı olmaktadır.

10. İstatistik; veri toplayarak ortaya çıkarılan istatistikler sonuçların incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.

11. Ekoloji; canlıların birbirleri ile olan ilişkilerinin incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.

11. Heraldik (Arma Bilimi); devlet, kurum ve kuruluşların armalarının incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.

12. Sigilografya (Mühür Bilimi); devlet, kurum ve kuruluşların mühürlerinin incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.

13. Sanat Tarihi; arkeolojik metotları kullanarak ortaya çıkarılan eserlerin incelenmesi sonucunda toplumun bakış açısını belirlemeye çalışarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.

14. Toponomi (Yer Adları Bilimi); yer adlarının incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.

Yorumlar  

 
#86 Reyna 29-03-2017 17:17
Biraz uzun mu ne ;-)
Alıntı
 
 
#85 Mustafa 18-03-2017 12:35
mükemmel olmuş iyi bilgiler var
Alıntı
 
 
#84 mustafa 18-03-2017 10:51
Güzel olmuş ALLAH razı olsun
Alıntı
 
 
#83 Boşver 09-11-2016 21:56
Bu ne yaa :D :D :lol: :-) ;-) 8)
Alıntı
 
 
#82 eray çoban 05-11-2016 11:19
çok güzel hocanın anlatığı gib
Alıntı
 
 
#81 ibrahim 30-10-2016 20:32
bir az eksik ama güzel 8) ;-) :-) :D :lol:
Alıntı
 
 
#80 ibrahim 30-10-2016 19:49
bilgiler bilimsel gerçekliğe dayanıyor mu acaba arkadaşlar tabi doğru bilgi çok önemlidir 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8)
Alıntı
 
 
#79 tarık 30-10-2016 12:44
;-) 8) :D :lol: :-) ;-) 8) ;-) :-) :lol: :D olum çok iyi ama digeri yazıs sonrası
Alıntı
 
 
#78 72 Zilan 29-10-2016 19:11
Çok sağolun arkadaşlar işime çok yaradı
Alıntı
 
 
#77 Cansu 29-10-2016 18:30
Danke!!! :-)
Alıntı
 

Yorum ekle

Sponsor Bağlantılar

   

Tarih,Edebiyat,Genel Kültür...

Dogru Ve Güncel Bilginin Adresi.

http://www.ataturkilkeveinkilaplari.com/