Tarihin.com

Tarih Hayal Mahsulü Olamaz.

Site İçi Arama

Yeni Çağ : Tarihin.com

YENİ ÇAĞ (1453–1789)

Yeni çağ İstanbul’un fethi ile başlar, Fransız İhtilali ile son ile son bulur.

Siyasal alanda; Avrupa’da feodalitenin güç kaybetmesi ile mutlak monarşiler güç kazanarak dünyaya açılmışlardır. Doğu’da ise Osmanlı imparatorluğu yükselişini sürdürmüş, dönemin sonlarına doğru duraklama ve gerileme dönemleri başlamıştır.

Ekonomik alanda; coğrafi keşifler sonucunda Avrupa ekonomik açıdan güçlenmiştir. Avrupa’nın Osmanlı İmparatorluğu’na ekonomik açıdan bağımlılığını sona erdirmesi ile “kolonyalizm” denilen ilk sömürgecilik faaliyetleri görülmeye başlanmıştır.

Toplumsal alanda; ticaretin önem kazanması ve feodalitenin çöküşü ile Orta çağ Avrupa’sının sınıflı toplum yapısı değişmek zorunda kalmıştır. Şehirlerin nüfusları artmış, burjuvazi bir yapı baş göstermiştir.

Dini alanda; Avrupa’da kiliselere karşı reform harekeleri başlamış, din adamlarına olan güven azalmıştır. Katolik ve Ortodoks mezheplerine karşın Protestanlık, Kalvenizm ve Anglikanizm gibi mezhepler ortaya çıkmıştır.

Kültürel alanda; Avrupa’da kâğıt ve matbaanın kullanılmasıyla yeni fikirlerin yayılması kolaylaştı. Kültür seviyesi yükselerek “Rönesans” hareketini doğurdu.

Sponsor Bağlantılar

 

Tarih,Edebiyat,Genel Kültür...

Dogru Ve Güncel Bilginin Adresi.

http://www.ataturkilkeveinkilaplari.com/