Tarihin.com

Tarih Hayal Mahsulü Olamaz.

Site İçi Arama

Orta Çağ : Tarihin.com

ORTA ÇAĞ (375/476 -1453)

Orta çağ Kavimler göçü ile başlar, İstanbul’ un Fethi ve Yüzyıl Savaşlarının sonu ile son bulur.

Siyasal alanda; doğudaki merkezi impatorluklara karşın Avrupa’da derebeylik (feodalite) rejimi hâkim olmuştur. Doğu ve Batı arasında meydana gelen en önemli seferler (Haçlı Seferleri) bu dönemde yaşanmıştır.

Ekonomik alanda; başta İtalyan kentleri olmak zere deniz ticaretine dayalı zenginliğin yanı sıra korsanlık faaliyetleri hızla artmıştır. Haçlı seferleri sonrası Akdeniz limanları önem kazınmıştır.

Toplumsal alanda; Avrupa’da toprağa bağlı feodal ve sınıflı bir toplum yapısı hâkimdi. Asya toplum ve kültürlerinde ise genellikle sınıf farklılıkları görülmekteydi.

Dini alanda; devletlerin temel siyasetini Avrupa’da Katolik Hıristiyanlık, doğuda ise Ortodoks Hıristiyanlık, İslamiyet ve diğer Asya dinleri yönlendirmekteydi. Bu dönemde Batı dünyasındaki Katolik Hıristiyanlık siyasi gücü elinde bulunduruyordu.

Kültürel alanda; tercüme faaliyetleri ile kültürel olarak zenginleşen İslam medeniyetleri en parlak dönemlerini yaşarken Avrupa’da ise skolâstik düşünce egemendi. Haçlı seferleri sonrası İslam dünyasından batıya kültürel transferler yaşanmaya başlandı.

 

Yorum ekle

Sponsor Bağlantılar

   

Tarih,Edebiyat,Genel Kültür...

Dogru Ve Güncel Bilginin Adresi.

http://www.ataturkilkeveinkilaplari.com/