Tarihin.com

Tarih Hayal Mahsulü Olamaz.

Site İçi Arama

Orta Çağ : Tarihin.com

ORTA ÇAĞ (375/476 -1453)

Orta çağ Kavimler göçü ile başlar, İstanbul’ un Fethi ve Yüzyıl Savaşlarının sonu ile son bulur.

Siyasal alanda; doğudaki merkezi impatorluklara karşın Avrupa’da derebeylik (feodalite) rejimi hâkim olmuştur. Doğu ve Batı arasında meydana gelen en önemli seferler (Haçlı Seferleri) bu dönemde yaşanmıştır.

Ekonomik alanda; başta İtalyan kentleri olmak zere deniz ticaretine dayalı zenginliğin yanı sıra korsanlık faaliyetleri hızla artmıştır. Haçlı seferleri sonrası Akdeniz limanları önem kazınmıştır.

Toplumsal alanda; Avrupa’da toprağa bağlı feodal ve sınıflı bir toplum yapısı hâkimdi. Asya toplum ve kültürlerinde ise genellikle sınıf farklılıkları görülmekteydi.

Dini alanda; devletlerin temel siyasetini Avrupa’da Katolik Hıristiyanlık, doğuda ise Ortodoks Hıristiyanlık, İslamiyet ve diğer Asya dinleri yönlendirmekteydi. Bu dönemde Batı dünyasındaki Katolik Hıristiyanlık siyasi gücü elinde bulunduruyordu.

Kültürel alanda; tercüme faaliyetleri ile kültürel olarak zenginleşen İslam medeniyetleri en parlak dönemlerini yaşarken Avrupa’da ise skolâstik düşünce egemendi. Haçlı seferleri sonrası İslam dünyasından batıya kültürel transferler yaşanmaya başlandı.

 

'

Yorum ekle

'

Sponsor Bağlantılar

 

Tarih,Edebiyat,Genel Kültür...

Dogru Ve Güncel Bilginin Adresi.

http://www.ataturkilkeveinkilaplari.com/