İlk Çağ

İLK ÇAĞ (MÖ 3200- 375 /476)

İlk çağ yazının bulunması ile başlar, Roma İmparatorluğu’nun yıkılması ile son bulur.

Siyasal alanda; yerleşik yaşamın gelişmeye başlaması ile Mezopotamya’da Ur, Antik Yunan’da Polis yâda Site denilen şehir devletleri giderek krallıklara dönüşmüştür.

Ekonomik alanda; Lidya’da paranın icadı ile ticaret hızlandı. Ekonominin temeli tarım ve hayvancılığa dayalıydı. Kısmen de olsa kara ve deniz ticareti de yapılmaktaydı. Dönemin en önemli ticaret yolları Kral yolu, İpek yolu ve Baharat yolu idi. Asur, Fenike ve Yunan gibi kolonici topluluklar ortaya çıktı.

Toplumsal alanda; Ailevi bağlar, belli bir klanının üyesi olmak önemliydi. Giderek göçebelikten çok toprağa bağlı topluluklar ortaya çıkmaya başladı ve sınıf farklılıkları görülmeye başlandı.

Dini alanda; çok Tanrıcılığa (Politeizm) dayalı inançların yaygın olması karşılık Yahudilik ve Hristiyanlık bu dönemde ortaya çıktı. Ölüleri oda biçiminde mezarlara veya küplere gömme geleneği gibi mumyalama ve eşyalarla gömme vb. uygulamalar bu dönemde ahiret inancının olduğunu göstermektedir.

Kültürel alanda; Yazı ve kâğıt gibi araçların icadına kadar kültürel iletişim kısıtlı ve yavaştı. Göç ve ticaret yolları ile İç Asya, Mezopotamya ve Mısır’dan gelen bilgilere ek olarak İyon, Yunan, Helenistik ve Roma dönemlerinde günümüz bilimine ışık tutan antik kültürler ortaya çıtlı.Yorum ekle