Tarih Çağları

TARİHTE ÇAĞLAR

Tarihte Çağlar; Tarih öncesi (Prehistorik) devirler ve Tarih devirleri diye iki başlık altında incelenebilir.

1. Tarih öncesi devirler; yazının bulunmasından önceki dönemleri kapsamaktadır. Taş devri ve Maden devri olmak üzere iki döneme ayrılmaktadır.

Taş devri; Kabataş, Yontmataş, Cilalıtaş olarak,

Maden devri ise Kalkolitik (Bakırtaş devri), Tunç devri ve Demir devri olarak adlandırılmaktadır.

Tarih öncesi devirler, insanların kullandıkları araç ve gereçlere göre belirlenmiştir. Başlama ve bitiş tarihleri açısından farklılıklar göstermektedir. Bir bölgede bir çağ yaşanırken diğer bir bölgede farklı bir çağ yaşanabilmektedir. Yazılı bilgiler olmadığı için bu dönemlere ait bilgiler insanların bıraktığı kalıntılardan elde edilmektedir.

2. Tarih devirleri ise İlk çağ,Orta çağ, Yeni çağ ve Yakın çağ olarak sınıflandırılmaktadır.

Tarihi çağlara ayırmanın bilimsel bir yönü yoktur, sadece öğrenmeyi ve araştırmayı kolaylaştırmak için böyle ayrımlara gidilmiştir. Önemli ekonomik ve toplumsal olaylar  çağ/devir başlangıcı olarak kabul edilmektedir.