Tarihin.com

Tarih Hayal Mahsulü Olamaz.

Site İçi Arama

Tarih Çağları : Tarihin.com

TARİHTE ÇAĞLAR

Tarihte Çağlar; Tarih öncesi (Prehistorik) devirler ve Tarih devirleri diye iki başlık altında incelenebilir.

1. Tarih öncesi devirler; yazının bulunmasından önceki dönemleri kapsamaktadır. Taş devri ve Maden devri olmak üzere iki döneme ayrılmaktadır.

Devamını oku...

İLK ÇAĞ (MÖ 3200- 375 /476)

İlk çağ yazının bulunması ile başlar, Roma İmparatorluğu’nun yıkılması ile son bulur.

Siyasal alanda; yerleşik yaşamın gelişmeye başlaması ile Mezopotamya’da Ur, Antik Yunan’da Polis yâda Site denilen şehir devletleri giderek krallıklara dönüşmüştür.

Devamını oku...

ORTA ÇAĞ (375/476 -1453)

Orta çağ Kavimler göçü ile başlar, İstanbul’ un Fethi ve Yüzyıl Savaşlarının sonu ile son bulur.

Siyasal alanda; doğudaki merkezi impatorluklara karşın Avrupa’da derebeylik (feodalite) rejimi hâkim olmuştur. Doğu ve Batı arasında meydana gelen en önemli seferler (Haçlı Seferleri) bu dönemde yaşanmıştır.

Devamını oku...

YENİ ÇAĞ (1453–1789)

Yeni çağ İstanbul’un fethi ile başlar, Fransız İhtilali ile son ile son bulur.

Siyasal alanda; Avrupa’da feodalitenin güç kaybetmesi ile mutlak monarşiler güç kazanarak dünyaya açılmışlardır. Doğu’da ise Osmanlı imparatorluğu yükselişini sürdürmüş, dönemin sonlarına doğru duraklama ve gerileme dönemleri başlamıştır.

Devamını oku...

YAKIN ÇAĞ (1789’dan günümüze)

Yakın çağ 1789 yılında Fransız İhtilali ile başlar günümüze kadar devam etmektedir.

Siyasal alanda; Fransız İhtilali sonucunda Avrupa’da ulus devletle, meşruti ve demokratik yönetimler kurulmaya başlandı. Merkezi imparatorlukların birçoğu gibi Osmanlı Devleti de dağılma dönemine girdi. ABD kuruldu. Siyasi birliklerin kurulması ve Avrupa’daki bloklaşmanın sonucunda I. Ve II. Dünya Savaşları yaşandı.

Devamını oku...

Sponsor Bağlantılar

 

Tarih,Edebiyat,Genel Kültür...

Dogru Ve Güncel Bilginin Adresi.

http://www.ataturkilkeveinkilaplari.com/