Tarihin.com

Tarih Hayal Mahsulü Olamaz.

Site İçi Arama

Endülüs Emevileri : Tarihin.com

ENDÜLÜS EMEVİLERİ (756-1031)

Abbasilerin Emevi ailesi üzerindeki baskılarını arttırması üzerine Emevi ailesinden bir grup İspanya'ya giderek Endülüs Emevileri Devleti'ni kurmuşlardır. Abdurrahman tarafından İspanya'da kurulan Endülüs Emevi Devletinin merkezi Kurtuba şehridir. Son halife III. Hişam'dan sonra devletin yerine 14 beylik kurulmuştur. En önemlisi merkezi Gırnatada da kurulan Ben-i Ahmer Devleti'dir (1230-1492). Endülüs Emevileri'nin yıkılması ile İspanya'daki İslam medeniyeti sona ermiştir.

Kültür ve medeniyet alanında; medreselerine Avrupa'nın her yerinden öğrenciler getirmişler ve İslam kültürünün yayılmasını sağlamışlardır. Bu dönemde Kordoba/İspanya önemli kültür merkezi haline gelmiştir.

Endülüs Emevi Devleti Hükümdarı X. yüzyıldan itibaren halife unvanını kullanmaya başlamıştır. Bu dönemden itibaren İslam dünyası üç kuvvet (Abbasiler, Endülüs Emevileri, Fatımiler) tarafından temsil edilmeye başlanmıştır. Bu durum İslam dünyasında siyasi birliğin bozulduğunun bir göstergesidir.

'

Yorum ekle

'

Sponsor Bağlantılar

 

Tarih,Edebiyat,Genel Kültür...

Dogru Ve Güncel Bilginin Adresi.

http://www.ataturkilkeveinkilaplari.com/