Tarihin.com

Tarih Hayal Mahsulü Olamaz.

Site İçi Arama

Ronesansın Nedenleri Kısaca

1)Matbaanın bulunması

2)Ortaçağ’dan beri gelişmekte olan güzel sanatların bu dönemde olgunlaşması

3)Sanatçıları koruyan meşelilerin var lığı

4)Avrupa'da sanat ve edebiyattan zevk duyan burjuva sınıfının güçlenmesi

Ortaçağ'ın kapalı ekonomik ve sosyal

yapısı çözülürken burjuva sınıfı güçlenmeye başladı. Burjuva sınıfı kendi anlayışını Yeniçağ'a taşıdı. Rönesans Hareketleri bu yeni anlayışın kendisidir.

Kilise ve Ortaçağ anlayışı öbür dünyadaki kurtuluşa, Rönesans ise dünyevi yetkinliğe ve bu dünyadaki kurtuluşa önem veriyordu. Ortaçağ tutuculuğunun yerini Yeniçağ'da bilgi, dünyevi güzellik, kişisel başarı, mal ve mülk alıyordu.

Rönesans sanatçılarını önemli kılar özellik bu yeni anlayışı resim, heykel, mimari ve edebiyat ürünlerine aktarmakta gösterdikleri başarıdır.

Yorum ekle