Boğa Burcu Sevr

OSMANLI'DA BOĞA BURCU SEVR

Osmanlı'da Boğa burcuna Sevr denilmektedir. İçinde otuz iki, dışında beş yıldız bulunan bu burca "Burcu-ı Süreyya" yada "Burcu Gav" da denilmektedir. Bu burçta ayın görünmemesinden dolayı Kamerin kurban edildiğine inanılır. Güneş doğarken gökyüzünün kızıl olması Ay'ın kanı olarak yorumlanmaktadır.

Kamer (ay), Sevr burcuna gelince evlenmek, mal ve davar almak, ekin ekmek, konuk çağırmak ve yeni giyinmek olumlu olarak yorumlanmaktadır.

Sevr burcunda doğanlar için çekingen, çalışkan, ihtiyatlı ve sebatlı olduklarına inanılmaktadır. Baş eğen bir karakter yapısında, namus, dürüstlük ve güven gerektiren işlerde çalışmalarının uygun olduğuna inanılmaktadır. Bu burcun insanları genel olarak bedence sağlıklıdırlar fakat kalp, boğaz, böbrek hastalıkları bu burçta doğanlar için tehlikeler doğurmaktadır.

Sevr insanının, Sümbüle (Başak) ve Cedi (Oğlak) burcunda doğanlarla evlenmeleri halinde mutlu olacaklarına inanılmaktadır. 16, 24, 30 ve 33 yaşları arası bu burçta olanlar için kritik yaşlardır.

Sevr burcu insanı doktorluk, sarraflık, çiftçilik ve bahçıvanlık gibi mesleklerde başarılı olmaktadır. Arazi, madencilik, inşaat işlerine de yatkınlardır. Ayrıca bu burcun kadınlarının iyi süt anne olacağına inanılmaktadır.

Sevr burcunda, nisanın son haftası doğanlar baş eğerler ya da tersine çok inatçı olurlar. Mayısın ilk on gününde doğanlar için sağlıklarına düşkün oldukları düşünülmektedir. Mayısın onu ve yirmisi arasında doğanların ise tutucu, iyiliksever, ödül beklemeden halka hizmet vermeyi seven, hayırsever insanlar oldukları düşünülmektedir.