Başak Burcu Sünbüle

OSMANLI'DA BAŞAK BURCU SÜNBÜLE

Osmanlı'da başak burcuna Sünbüle, bakire anlamına gelen azra, burc-ı huşe, huşe-i çarh, huşe-i sipihr de denilmektedir. İçinde yirmi altı, dışında altı yıldızı bulunmaktadır.

Kamer (ay), Sünbüle burcuna gelince sema etmek, büyük kişileri görmek, bilimle uğraşmak, mektup yazmak, derdini söylemek, resim yapmak ve yeni giysiler giymek olumlu olarak yorumlanmaktadır.

Sünbüle burcunda doğanlar için orta boylu, düzgün bedenli, dolgun yüzlü, kırmızımsı veya koyu renkli, koyu siyah saçlı oldukları söylenir. Bu burçta doğanların iyi ile kötüyü ayırt edebilen, şan ve onuruna düşkün, düzenli, tedbirli, haris, sadık ve açık gözlü oldukları söylenmektedir.

Sünbüle burcu insanı güzel sanatlara yatkındırlar. Memurluk, kimya, alışveriş işleri ile uğraşırlarsa mutlu olacaklarına inanılmaktadır.

Sünbüle  burcunda, ağustosun son on gününde doğanlar için; bir şeyi yapmadan uzunca düşündükleri, hesaplı oldukları, yalnızlığı sevdikleri, mahcup oldukları ve kandırılmalarının kolay olmadıklarına inanılmaktadır. Eylülün ilk on gününde doğanlar için vicdanlı, iyi huylu, duyarlı, insaflı, eleştirici, akıllı, bilge ve durgun olduklarına inanılmaktadır. Eylülün onuncu ve yirminci günleri arasında doğanların ise talihlerinin ve sağlıklarının iyi olmadığına inanılmaktadır.

Sünbüle burcu insanları genel olarak Cedi (oğlak) burcu ile iyi anlaşmaktadırlar. Cedi burcu ile evlenirlerse mutlu olunacağına inanılmaktadır.