Tarihin.com

Tarih Hayal Mahsulü Olamaz.

Site İçi Arama

Osmanlı Öncesi Anadolu Beylikleri : Tarihin.com

OSMANLI ÖNCESİ ANADOLU'DAKİ DURUM VE ANADOLU BEYLİKLERİ

13'üncü yüzyılın ikinci yarısından itibaren İhanlıların nüfuzu altına giren Anadolu Selçuklu Devleti asrın sonlarına doğru ziyadesiyle zayıflamış, bir vali kadar hükmü kalmayan son hükümdar II. Gıyaseddin Mesud'un 1308 yılında ölümü ile tamamen ortadan kalkmıştır.

Ayaklanma ihtimallerini gözönünde tutan Moğollar, Selçuklu ailesine mensup prensleri öldürmüşlerdir. Nüfuzları altında bulunan toprakları, Anadolu Umumi Valiliği adı altında toplayarak idaresini Moğol beylerinden birisine tevdi etmişlerdir.

Devamını oku...

KISACA OSMANLI ÖNCESİ ANADOLU BEYLİKLERİ

RAMAZANOĞULLARI BEYLİĞİ

Ramazan bey tarafından 1353 yılında Adana ve çevresinde kurulmuştur. İlk önce Memluk Devleti’ne bağlı iken Yavuz Sultan Selim il birlikte  Memluklara  karşı savaşmış, daha sonrada Osmanlı Devleti’ne bağlı bir beylik olarak yaşamışlardır. 1608 tarihinde Omsalı Devleti’ne bağlı bir Vilayet haline gelmiştir.

CANDAROĞLULLARI (İSFENDİYAROĞULLARI) BEYLİĞİ

1292 yılında Şemseddin tarafında Sinop ve Kastamonu civarında kurulmuştur. 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından ortadan kaldırılmıştır.

Devamını oku...

KARAMANOĞULLARI BEYLİĞİ (1256-1487)

Karamanoğulları Beyliği, Anadolu beylikleri içinde ilk kurulan ve en uzun süre ömür süren beylik olmuştur. Beyliğin yeni kurulduğu zamanlarda bile diğer beyliklerden daha geniş toprağa sahip olmaları çabuk gelişmesine ve büyümesine vesile olmuştur. Beyliğin kuvvetlenmesi ve Selçuklu Devleti'nin merkezi Konya'ya hakim olmaları sebebi ile Karamanoğulları Beyliği kendisini Selçuklu Devleti'nin varisi olarak görmüştür.

Devamını oku...

GERMİYANOĞULLARI BEYLİĞİ (1299-1428)

Germiyanoğulları Beyliği, Anadolu beylikleri içinde kuvvetli sayılacak bir beylik konumunda olmuştur. Germiyan, bir Türkmen aşireti ismi olup bilahare hem aile hemde devlet ismi halini almıştır. Beyliği kuran Germiyan aşireti, önce Malatya taraflarında bir müddet oturmuş, sonra Kütahya ve Denizli yöresine gelmiştir. Beyliğin ne zaman Kütahya'ya kati şekilde yerleştikleri bilinmemektedir. Yalnız 1283 yılından itibaren Germiyanlıların Kütahya'da kuvvetli nüfuzları olduğu görülmüştür.

Devamını oku...

KARESİOĞULLARI BEYLİĞİ (1296-1361)

Karesioğulları Beyliği, Batı Anadolu'da kurulan beyliklerden olup merkezi Balıkesir'dir. Karesioğulları Beyliği Karesi Bey ve babası Kalem Bey tarafından kurulmuştur. Kalem Bey, Melik Danişment Gazi torunlarındandır. Anadolu Selçukluları Danişment Beyliğine son verince ülke sınırlarını koruyan, uç kumandanlığı görevinde bulunan Karesi Bey kendi adı ile anılan Karesioğulları Beyliğini, tam tarihi bilinmemekle birlikte 1296-1299 yılları arasında kurmuştur.

Devamını oku...

Sponsor Bağlantılar

 

Tarih,Edebiyat,Genel Kültür...

Dogru Ve Güncel Bilginin Adresi.

http://www.ataturkilkeveinkilaplari.com/