Osmanlı Kronolojisi

YAVUZ SULTAN SELİM DÖNEMİ KRONOLOJİSİ (1512-1520)

1512 yılında Yavuz Sultan Selim II. Bayezid'in tahttan çekilmesi üzerine Osmanlı Devleti'nin başına geçmiştir. II. Bayezid Dimetoka'ya giderken yolda vefat etmiştir. Şehzade Ahmet padişahlığını ilan etmiş ve taht kavgaları başlamıştır. Taht kavgalarının devam etmemesi için beş şehzadede idam edilmiştir. Sadrazam Koca Mustafa Paşa idam edilmiştir. Hersek oğlu Ahmet Paşa sadrazam olmuştur. Venedik Cumhuriyeti ve Toskan dükalığı ile barış ve ticaret antlaşması yenilenmiştir.

1513 yılında Padişahın en büyük kardeşi Şehzade Ahmet ve ailesi İran'a sığınmıştır, fakat İran'da idam edilmişlerdir. Macaristan ile Osmanlı Devleti arasındaki barış antlaşması yenilenmiştir. Padişahın kardeşi Şehzade Korkut idam edilmiştir.

1514 yılında İran üzerine sefere çıkılmıştır.

23 Ağustos 1514 tarihinde Çaldıran savaşı meydana gelmiş ve büyük bir zafer kazanılmıştır. Şah İsmail barış yapmak istemiştir, fakat bu teklif reddedilmiştir. Yavuz Sultan Selim İstanbul'a geri dönmüştür.

06 Eylül 1514 tarihinde ise Yavuz Sultan Selim İran'ın başkenti Tebriz'i ele geçirmiştir. Bıyıklı Mehmet Paşa Bayburt'u ele geçirmiştir. Hersek oğlu Ahmet Paşa sadrazamlık görevinden azledilerek yerine Dukain oğlu Ahmet Paşa Sadrazam tayin edilmiştir.

1515 yılının Şubat ayında Yeniçeriler ayaklanmıştır. Yeniçerileri bu ayaklanmaya teşvik eden Sadrazam Dukain oğlu Ahmet Paşa idam edilmiştir. Yavuz Sultan Selim Sadrazam olarak kimseyi tayin etmemiş ve bu makamın gerektirdiği işleri kendisi yerine getirmiştir. Dulkadiroğulları Beyliği Osmanlı Devleti'ne bağlanmıştır. Kemah ele geçirilmiştir.

1515 yılının Temmuz ayında Yavuz Sultan Selim İran seferinden dönmüştür. İran seferleri sırasında askerleri kışkırtan dönemin ileri gelenleri Vezir İskender Paşa, Kazasker Taci'nin oğlu Tuğrayi Cafer Çelebi ve Sekbanbaşı Balyemez Osman Ağa idam edilmiştir. Haliç'te büyük tersanenin yapımına başlanmıştır. Bıyıklı Mehmet Paşa Diyarbakır'ı ele geçirmiştir. Doğu Anadolu'daki beylikler Osmanlı Devleti'nin emri altına alınmıştır.

1516 yılında Yavuz Sultan Selim Mısır'a hareket etmiştir. Veziriazam Ahmet Paşa azledilerek yerine II. Hadım Sinan Paşa görevlendirilmiştir.

24 Ağustos 1516 tarihinde Mercidabık Savaşı'nda büyük bir zafer kazanılmıştır.

28 Ağustos 1516 tarihinde Halep ele geçirilmiştir.

27 Eylül 1516 tarihinde Şam ele geçirilmiştir.

31 Aralık 1516 tarihinde Kudüs ele geçirilmiştir.

22 Ocak 1517 tarihinde Ridaniye Savaşı'nda başarı kazanılmıştır. Sadrazam Sinan Paşa şehit düşmüş, yerine Yunus Paşa geçmiştir.

29 Ocak 1517 tarihinde Kahire kanlı sokak savaşları ile işgal edilmiştir.

15 Şubat 1517 tarihinde ise Yavuz Sultan Selim Kahire'ye girmiş ve hilafet Osmanlı Devleti'ne geçmiştir.

30 Mart 1517 tarihinde Sultan Tumanbay yakalanmıştır.

1517 yılının Temmuz ayında Hicaz Osmanlı Devleti'ne bağlanmıştır.

1517 yılının Eylül ayında ise Yavuz Sultan Selim İstanbul'a dönüşe geçmiştir. Sadrazam Yunus Paşa idam edilmiştir. Piri Mehmet Paşa sadrazam olmuştur.

1519 yılında Anadolu'da Bozoklu Celali isyan etmiştir. Yakalanan Celali idam edilmiştir. Cezayir Hükümdarı Barbaros Hayrettin Osmanlı Devleti himayesine girmeyi kabul etmiştir.

18 Temmuz 1520 tarihinde ise Yavuz Sultan Selim vefat etmiştir.Yorum ekle