Osmanlı Kronolojisi

II. BAYEZİD DÖNEMİ KRONOLOJİSİ (1481-1512)

1481 yılında II. Bayezid Fatih Sultan Mehmet'in vefatı üzerine tahta çıkmıştır. Cem Sultan Bursa’ya giderek kendisini padişah ilan etmiştir, fakat Yenişehir ovasında Sultan Bayezid'a yenilmiş ve sırasıyla önce Konya'ya kaçmış daha sonrada Mısır'a sığınmıştır.

1482 yılında Sultan Bayezid ile Cem Sultan Yenişehir'i kuşatmıştır. II. Bayezid bu kuşatmadan zaferle dönmüştür. Venedik cumhuriyeti ile barış antlaşması yenilenmiştir. Mısır Sultanlığına sığınmak için Cem Sultan Konya’dan Suriye’ye geçmiş ve burada törenlerle karşılanmıştır. Dönemim ünlü vezirlerinden Gedik Ahmet Paşa idam edilmiştir. Rodos şövalyeleri ile II. Bayezid arasında barış imzalanmıştır.

1483 yılında Napoli krallığı ile barış antlaşması yapılmıştır. Macaristan ile 5 yıllığına barış antlaşması yapılmıştır. II. Bayezid Morova'ya sefer düzenlemiş ve Hersek Osmanlı topraklarına katılmıştır.

1484 yılında Boğdan üzerine sefer çıkılmıştır. Akkerman ve Kili kaleleri fethedilmiştir.

1485 yılında Memlüklerle Osmanlı Devleti arasında anlaşmazlıklar başlamıştır.

1488 yılında Endülüs'te son Müslüman Devleti olan Gırnata Sultanlığı Osmalı Devleti'nden yardım istemiştir. İkinci Bayezid Kemal reis komutasında gönderdiği Osmanlı donanması İspanya sahillerine ulaşmıştır. İspanya Müslümanları afrikaya geçmiştir.

1489 yılında Memlükler tarafından bazı topraklar Osmanlı Devleti'nden alınmıştır. Osmanlı Donanması güçlendirilmiştir. Polonya ile barış antlaşması yapılmıştır.

1490 yılında Osmanlı Devleti ve Lehistan ile arasında barış antlaşması yapılmıştır.

1491 yılında Memlüklerle barış antlaşması yapılmıştır.

1492 yılında Macarlara karşı Belgrad seferi düzenlenmiştir. Belgrad kuşatılmıştır. Rusya ve Osmanlı Devleti arasında ilk siyasi ilişkiler başlamıştır.

1493 yılında Bosna Beylerbeyi Yakup Paşa'nın İstirya akını ve Kırbova'da yirmibeş bin Macar askerinin öldürüldüğü büyük bir zafer kazanılmıştır.

1494 yılında Fransızlar ve Almanlar Osmanlı Devleti’nin taksimi için gizlice planlar yapmaya başlamışlardır.

1495 yılında Cem Sultan vefat etmiştir. Macarlarla anlaşmazlılar çözülmeye başlamıştır.

1497 yılında Karadağ Türk himayesi altına alınmıştır. Rus elçisi Mhail Pleçşef İstanbul’a gelmiştir. İki ülke arasında ilk ticari ilişkiler başlamıştır.

1498 yılında Malkoçoğlu tarafından Polonya'ya Türk akınları başlamıştır.

1499 yılında İnebahtı ele geçirilmiştir. Venedik ile savaş başlamıştır. Preveze'de baskın olmuştur.

1500 yılında Mora'da Navarin, Modon ve Koron Venediklilerden alınmıştır.

1501 yılında Fransızlar Midilli Adası’nı kuşatmıştır. Avrupalılar Türklere karşı ittifak kurmaya başlamıştır. İstanbul'da Bayezid Cami ve Külliyesi'nin inşaatı başlamıştır. Arnavutluk sahillerinde Draç Venedikliler'den alınmıştır.

1502 yılında Osmanlılarla Venedikliler arasında barış yapılmıştır.

1503 yılında Osmanlılarla Macarlar arasında barış yapılmıştır.

1505 yılında 1501 yılında inşaatı başlayan Bayezid Külliyesi tamamlanmıştır.

1507 yılında Osmanlılar ile İran arasındaki ilişkilerin bozulmaya başlamıştır. Şah İsmail Safavi Anadolu’ya akınlar düzenlemeye başlamıştır.

1508 yılında Şehzade Korkut Mısır’a  sığınmıştır.

1509 yılında İstanbul'da deprem meydana gelmiş ve tarihe Küçük Kıyamet ismiyle geçmiştir.

1511 yılında Teke Sancağındaki kızılbaşlar, Hasan ismindeki bir şii sofu idaresinde isyan etmiştir. Kırım'dan Edirne'ye geçen Şehzade Selim Edirne'yi işgal etmiş ve babasına isyanda bulunmuştur. Uğraş deresi savaşında yenilgiye uğramıştır.

1512 yılında yeniçerilerin baskısı sonucu II. Bayezid tahttan çekilmiş ve I. Selim tahta geçmiştir.Yorum ekle