Osmanlı Kronolojisi

FETRET DEVRİ KRONOLOJİSİ (1402-1413)

1402 yılında Osmanlı Devleti'nin Timur karşısında mağlup olması ve Yıldırım Bayezid'in esir düşmesi üzerine, kardeşleri ve Şehzadeler arasında taht kavgaları başlamıştır. 10 yıl boyunca sürecek olan Fetret devrini çatışmalar ve taht mücadeleleriyle geçmiş ve zaman kaybedilmiştir. Timur tarafından İznik, Bursa ve İzmit şehirleri yağmalanmıştır. Anadolu toprakları Timur tarafından eski sahiplerine geri verilmiştir.

1403 yılında Yıldırım Bayezid vefat etmiştir. Bizans ve Mısır Timur'a bağlılıklarını bildirmiştir. Timur Anadolu'dan ayrılmıştır. İsa ve Musa Çelebiler arasında taht kavgaları başlamıştır. Mehmet Çelebi Tokat, Şarki, Niksar, Karahisar ve Sivas geri alınmıştır. Emir Süleyman ile Bizans hükümdarı Paleologos arasında İstanbul ittifak antlaşması imzalanmıştır. Şehzade Murad dünyaya gelmiştir.

1404 yılında Çelebi Mehmet Balıkesir ve Bursa'yı ele geçirmiştir. İsa Çelebi Musa Çelebiye karşı hücum etmiştir.

1405 yılında Saruhan Mehmet Çelebi tarafından Osmanlı topraklarına katılmıştır. İsa Çelebi Mehmet Çelebi tarafından yenilgiye uğratılmıştır.

1406 yılında Mehmet Çelebi ve Süleyman Çelebi arasında taht mücadelesi başlamıştır. Bursa'yı elinde bulunduran Mehmet Çelebi şehri terk edip kardeşi Süleyman Çelebi'nin üstünlüğünü kabul etmiştir. Çandarlı Ali Paşa vefat etmiştir. Tahtı ele geçirmek isteyen Musa Çelebi isyan etmiş ve Rumeli'ye geçmiştir.İsyan'ı durdurmak için görevlendirilen Emir Süleyman Edirne'ye geçmiştir. Şehzadeler arasındaki taht kavgaları Rumeli'de gerçekleşmeye başlamıştır.

1408 yılında Dobrovnik Cumhuriyeti ile Emir Süleyman arasında geçmişte yapılan Osmanlı antlaşmaları yenilenmiştir.

1410 yılında Musa Çelebi Edirne tahtını ele geçirmiştir. Süleyman Çelebi Edirne'de zafer kazanmış, İstanbul'a dönerken öldürülmüştür. Bizans'ın 1402 tarihinden beri ödemediği vergiler Musa Çelebi tarafından istenmiştir. Bunu üzerine Bizans ile Süleyman Çelebi arasındaki antlaşma bozulmuştur. Mehmet Çelebi kardeşi Musa Çelebiyi kardeş katili ilan etmiş ve kendisini Osmanlı tahtının varisi ilan etmiştir. Mehmet Çelebi Bizans'la anlaşma yaparak kuvvetlerini boğazdan Rumeli'ye geçirmiştir.

1411 yılında Musa Çelebi tarafından İstanbul kuşatılmıştır.

1412 yılında Musa Çelebi ve Mehmet Çelebi arasında İnciğiz Savaşı meydana gelmiştir.

1413 yılında I. Mehmet iktidarı ele geçirmiş, otoriteyi sağlamış ve Edirne'de yeniden Osmanlı Devleti'ni kurmuştur. Musa Çelebi öldürülmüştür. Anadolu ve Rumeli toprakları üzerinde Mehmet Çelebi otoritesini sağlamıştır.Yorum ekle