Osmanlı Kronolojisi

FATİH SULTAN MEHMED (II. MEHMED) DÖNEMİ KRONOLOJİSİ (1451-1481)

1451 yılında II. Mehmed ikinci defa tahta çıkmıştır. Şehzade küçük Ahmed devletin geleceği (Nizam-ı Alem)  için boğdurulmuştur. Menteşe Beyliği Osmanlı Devleti'nin himayesine girmiştir. Karaman isyanı bastırılmıştır. Cülus törenlerinde bahşiş verilmesi uygulaması başlatılmıştır.

1452 yılında Anadoluhisarı onarıma alınmıştır. Rumelihisarı yapılmıştır. Bizans'a karşı savaş ilan edilmiştir. Bizans kralı İstanbul kapılarını ördürmüştür. II. Mehmed İstanbul’dan Edirne’ye hareket etmiştir.

1453 yılında Haliç boğazına zincir çekilmiştir. Dönemin en büyük toplarından Şahi isimli top İstanbul önlerine getirilmiş ve İstanbul'un çevresi işgal edilmiştir.

Türk ordusunun İstanbul önlerine gelmiş ve II. Mehmet İstanbul surlarının önünde karargah kurmuştur. Osmanlı donanması gece karanlığında Kasımpaşa karadan geçirilerek Haliç'e indirilmiştir. II.Mehmet ve ordusu Cuma namazının ardından kuşatma harekatına başlamıştır. Haliç ve Marmara arasında kuşatma hattının oluşturulmuştur.Bizans'a teslim olma çağrısı yapılmış ve bu teklif reddedilmiş ve savaş başlamıştır.

1453 yılı Mayıs ayının 29 'uncu günü İstanbul’un fethedilmiş ve II. Mehmet İstanbul'a girmiştir. İstanbulun'un fethi ile tarihte Ortaçağ dönemi bitmiş, Yeniçağ dönemi başlamıştır. İstanbul’un Osmanlı Devleti'nin başkenti ilan esilmiştir.

1453 yılında Ayasofya cami haline getirilmiştir. II. Mehmet Fatih unvanını almıştır. Doğu Hristiyanlığı Osmanlı Devleti himayesine alınarak, Batı Hristiyanlığına karşı yeni bir Rum Ortodoks Patriki tayin edilmiştir. Çandarlı Halil Paşa’nın Veziriazamlıktan azledilmiş ve yerine Mahmud Paşa görevlendirilmiştir. Midilli, Enez ve Ceneviz Beyleri’nin Osmanlı Devleti'ne bağlılıklarını bildirmiştir. Süleyman Bey İstanbul valilisi,  Celalzade Bey Kadılığa atanmıştır. Silivri Kalesi, Limni, İmroz ve Taşoz’un Osmanlı topraklarına katılmıştır.

1454 yılında Birinci ve ikinci Sırp seferleri düzenlenmiştir. Rodos Şövalyelerine karşı savaş ilan edilmiştir. Venedik Cumhuriyeti ile barış imzalanmıştır. Osmanlı donanması Adalar üzerine sefere çıkmıştır.

1456 yılında Enez ve Ceneviz kolonisi toprakları ele geçirilmiş ve üçüncü Sırbistan Seferi yapılmıştır. Belgrad kuşatılmıştır.

1458 yılında Sırbistan ve Atina fethedilmiştir. Mora'ya sefer düzenlenmiştir. Eyüp Cami ve Yedikule'nin inşaatına başlanmıştır.

1459 yılında Kazıklı Voyvoda'ya karşı savaş açılmış ve idam edilmiştir. Güney Mora fethedilmiştir. Fatih Sultan Mehmet'in hocası Akşemseddin vefat etmiştir. Şehzade Cem Sultan dünyaya gelmiştir. Sırbistan bir Türk vilayeti haline getirilmiştir.

1460 yılında Eflak Osmanlı Devleti himayesine girmiştir. Güney Mora despotlukları ele geçirilmiştir.

1461 yılında Amasra Ceneviz kolonisi ve Çandaroğulları Beyliği toprakları ele geçirilmiştir. Trabzon Rum İmparatorluğu Osmanlı topraklarına katılmıştır. Arnavutlukla olan mütareke sona ermiş ve barış antlaşması imzalanmıştır. Bosna Krallığı ele geçirilmiş, Hersek Osmanlı Devleti'ne bağlanmayı kabul etmiştir.

1462 yılında Çanakkale Boğazındaki kaleler onarılmıştır. Fatih Cami’nin temeli atılmıştır. Midilli Adası ve Bosna Krallığı fethedilmiştir. Eflak Prensliği Osmanlı Devleti'ne bağlanmayı kabul etmiştir. Arnavutluk ile olan mütareke dönemi sona erdirilmiş ve barış antlaşması imzalanmıştır.

1463 yılında 10 yıl boyunca sürecek olan Osmanlı ile Venedik arasında savaşlar başlamıştır.

1466 yılında Fatih Sultan Mehmed Arnavutluk üzerine sefere çıkmış ve Arnavutluk kaleleri alınmıştır. Büyük Türk denizcisi Barbaros Hayreddin Paşa’nın dünyaya gelmiştir. Karamanoğulları Beyliği sona ermiştir.

1467 yılında Anadolu'da Konya ve Laren'de Osmanlı topraklarına katılmıştır. İskender Bey vefat etmiştir.

1468 yılında Şehzade Cem’in Kastamonu vali olarak atanmıştır.

1469 yılında Ermanak, Aksaray ve İçel Osmanlı topraklarına katılmıştır.

1470 yılında Osmanlı Devleti'ne karşı isyan eden Muhammed-hanileri basılmış ve cezalandırılmıştır.

1471 yılında Yavuz Sultan Selim dünyaya gelmiştir. Mısır, Suriye Kölemen Sultanlığı  ve Osmanlı Devleti arasında anlaşmazlıklar başlamıştır. Alaiyye Beyliği ele geçirilmiştir. Alanya Osmanlı topraklarına katılmıştır. Fatih Camisi ve Külliyesi açılmıştır.

1472 yılında Silifke Osmanlı topraklarına katılmıştır. Topkapı Sarayı’nın inşaatına başlanmıştır. İstanbul'da Çinili köşk yapılmıştır.

1473 yılında Osmanlı Devleti ile  Akkoyunlular arasıda ilişkiler bozulmuş ve Otlukbeli savaşı meydana gelmiştir. Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan esir edilmiştir.

1474 yılında Sadrazam Mahmut Paşa idam edilmiştir.

1475 yılında Kırım Osmanlı'ya bağlılıklarını bildirmiştir. Benli Giray Kırım Hanlığının başına oturtulmuş ve Karadeniz'in güvenliği sağlanmıştır.

1476 yılında Fatih Sultan Mehmed Boğdan'da büyük bir zafer kazanmıştır. Belgrad kuşatılmıştır.

1477 yılında Arnavutluk'ta Kroya ele geçirilmiştir. İnebahtı Lepant kuşatılmıştır. Turhanoğlu Ömer Bey Venedik ve İtalya'ya akınlar düzenlemiştir.

1478 yılında Fatih Sultan Mehmed tarafından ilk altın para bastırılmıştır.

1479 yılında Gürcistan ve Çerkezistan ele geçirilmiştir.Osmanlı Devleti ile Venedikliler arasında barış yapılmıştır. Fatih Sultan Mehmed Venediklilere Trabzon ve Kefe’de ticaret yapma hakkı tanıyan bir ahidname vermiştir. Osmanlı Devleti ile Mısır arasında anlaşmazlıklar artmaya başlamıştır. Kefalonya, Ayamavra ve Zanta Adaları işgal edilmiştir.

1480 yılında Fatih Sultan Mehmed İtalya'ya sefer düzenlemiştir.Rodos kuşatılmış fakat başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

1481 Devlet idaresinde yeni bir uygulama geçilmiştir. Büyüyen Osmanlı toprakları için Kazaskerliğin Rumeli ve Anadolu olarak ikiye ayrılmıştır. Fatih Sultan Mehmed vefat etmiştir.Yorum ekle