Osmanlı Kronolojisi

II. MURAD DÖNEMİ KRONOLOJİSİ (1421-1451)

1421 yılında Çelebi Mehmed’in vefat üzerine II. Murad Bursa’da tahta çıkışmıştır. Sultan Murad'ın amcası Şehzade Mustafa saltanat hakkı gerekçesiyle Rumeli'de faaliyetlerde bulunmuştur. Gördüğü destekler üzerine Edirne'yi ele geçirmiş ve kendisini padişah ilan etmiştir.

1422 yılında Ulubad suyu savaşında Mustafa Çelebi yanilgiye uğramış ve Edirne'de idam edilmiştir. II. Murad’ın Rumeli'ye sefer düzenlemiştir. İstanbul’a altıncı defa kuşatma yapılmıştır.

1423 yılında Eflak, Arnavutluk ve Mora'ya seferler düzenlenmiştir. Sultan Murad'ın kardeşi Şehzade Mustafa isyan etmiş ve İznik'te yakalanarak idam edilmiştir.

1424 yılında Kuzey Karadeniz’in Sinop Bölgesi’nde Çandaroğlu İsfendiyar Bey’in itaat altına alınmıştır ve beyliğe son verilmiştir. Bizans 30000 duka altın vererek Osmanlı Devleti ile arasında barış antlaşması yapmıştır. Eflak, Sırbistan ve Macaristan ile anlaşmalar imzalanmıştır.Devlet idaresinde örgütlenmeler gerçekleştirilmiş, dini işlerin yürütülmesi için Şeyhülislamlık makamının kurulmuştur.

1425 yılında Molla Fenari ilk Şeyhülislam olarak tayin edilmiştir. Almanya ve Macaristan ile iki yıllık barış antlaşması yapılmıştır. Menteşe Beyliği Osmanlı Devleti'nin himayesine alınmıştır.

1426 yılında İzmir Bey’i Cüneyd yakalanmış ve idam edilmiştir. Teke Beyliği toprakları Osmanlı Devleti'ne katılmıştır.

1428 yılında Germiyan Beyliği hükümdarının vefatı sonucunda, hükümdarın vasiyeti üzerine Germiyan Beyliği Osmanlı Devleti'ne bağlanmıştır.

1429 yılında Sadrazam Çandarlı İbrahim Paşa, Anadolu’nun manevi koruyucusu Hacı Bayram Veli ve din bilginlerinden Emir Sultan vefat etmiştir.

1430 yılında Selânik Venediklilerden geri alınmıştır. Gelibolu zafer kazanılmıştır.

1431 yılında Yanya ele geçirilmiştir.

1432 yılında Fatih Sultan Mehmed Edirne’de dünyaya gelmiştir.

1435 yılında Osmanlılara karşı Macaristan, Sırbistan ve Eflak Hükümetleriyle ittifak eden Karaman Beyi İbrahim Bey’in Osmanlı topraklarına saldırması sonucunda yenilgiye uğratılmış ve idam edilmiştir. Sırp Kralı Yorgi Brankoviç kızı Prenses Mara'yı Sultan Murad ile evlendirmiş ve Osmanlı Devleti'nin himayesi altına girmiştir.

1439 yılında Sırbistan'ın başkenti Semendire ele geçirilmiştir. Macar Kralı II. Albert mağlup edilmiştir.

1441 yılında Belgrad kuşatması başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

1443 yılında Macar Ordusu Başkomutanı Yanko Hunyadi Yanoş’un kumandasındaki Haçlı ordusu, Türk akıncılarını yenerek Niş ve Derbendi ele geçirmiştir.

1444 yılında Yalvaç Savaşı meydana gelmiştir. Macaristan ile 10 seneliğine Zegedin barış antlaşması imzalanmıştır. II. Murad kendi isteği ile tahttan çekilmiş ve yerine 12 yaşındaki Şehzade II. Mehmed’i tahta çıkarmıştır.II. Murad’ın Edirne’den Manisa’ya geçmiştir. Durumdan faydalanan Macar Kralı Zegedin antlaşmasını bozmuştur. II. Mehmet babasını tekrar tahta oturması için göreve çağırmıştır. Varna'da büyük bir zafer kazanılmıştır.

1445 yılında Sultan Mehmed’in tahtı babasına bırakıp, Manisa’ya çekilmiştir. II. Murad’ın Edirne’de ikinci defa tahta çıkışmıştır.

1446 yılında II. Murad Mora'ya sefer düzenlemiş ve Mora despotunu vergiye bağlamıştır.

1447 yılında II. Mehmed’in oğlu Şehzade Bayezid dünyaya gelmiştir. Arnavutluk’ta İskender Bey'in isyan etmesi sonucunda Kroya Akçahisar kuşatılmıştır.

1448 yılında Macar Başkumandanı Yanoş ile yapılan II. Kosova savaşı zaferle sonuçlanmıştır.

1449 yılında II. Mehmed Dulkadiroğlu Beyi’nin kızı ile Edirne’de evlenmiştir. Asi İskender Beyi ortadan kaldırmak için harekete geçilmiş ve Arnavutluk ele geçirilmiştir.

1450 yılında II. Murad’ın son defa Arnavutluk üzerine sefere çıkmıştır. Kroya Akçahisar’ın ikinci kez kuşatılmıştır.

1451 yılında II. Murad felç geçirerek Edirne'de vefat etmiş ve Bursa’da gömülmüştür. Sultan II. Mehmed ikinci defa Osmanlı Tahtına çıkmıştır.Yorum ekle