Osmanlı Kronolojisi

I. MURAT HÜDAVENDİGAR DÖNEMİ KRONOLOJİSİ (1360-1389)

1360 yılında Orhan Bey vefat etmiştir. Rumeli’de bulunan şehzade Murad Bey’in Bursa’ya harekete geçmiş ve Osmanlı tahtına oturmuştur. Orhan Bey'in oğlu Şehzade Bayezid dünyaya gelmiştir. Karadeniz Ereğlisi fethedilmiştir.

1361 yılında Osmanlı Devleti'nde ilk Kazaskerlik Makamı’nın kurulmuştur. Rumeli'de Çorlu, Dimitoka, Keşan, Babaeski, Pınarhisar,Edirne, Gümülcine, Eski Zağra ve Lüleburgaz ele geçirilmiştir.

1362 yılında Yeniçeri Ocağı’nın temelini teşkil eden Pençik Kanunu’nu yürürlüğe girmiştir.

1363 yılında Filibe’nin ele geçirilmiştir. Bizans'ı, Osmanlı Devleti'ne tabi bir Devlet haline getiren antlaşma imzalanmıştır.

1364 yılında Sırp Sındığı savaşında büyk bir zafer kazanılmıştır. Sultan Murad Bursa’ya dönmüştür. Anadolu'da Biga’nın ele geçirilmiştir.

1365 yılında Adriyatik sahillerinde Dubrovnik Cumhuriyeti ile ticaret anlaşması imzalanmış ve Dubrovnik Cumhuriyeti Osmanlı Devleti himayesine girmiştir.

1366 yılında Gelibolu’nun elden kaybedilmiştir.

1367 yılında Karınova, Aydos ve Burgaz kaleleri ele geçirilmiştir.

1368 yılında Tirebolu, Vize, Kırkkilise kaleleri ele geçirilmiştir. Edirne Osmanlı Devlet'inin başkenti olmuştur. Edirne’de ilk mimari faaliyetler Eski Saray'ın inşaatı ile başlamıştır.

1369 yılında Bizans İmparatoru Paleologos, Türklere karşı Haçlı seferi açılması için Roma’da Papa ile görüşmüş ve Katolik mezhebine geçmiştir.

1370 yılında Çirmen'de zafer elde edilmiş ve Somaku Meydan Muharebesi kazanılmıştır.

1371 yılında Köstendil ve Samakov ele geçirilmiştir.

1372 yılında Adriyatik Denizi’ne, Yunanistan’ın Atik Bölgesi’ne ilk Osmanlı akınları başlamıştır.

1373 yılında Bizans, Osmanlı Devleti'ne tabi olduğunu bildiren belgeyi yenilemiştir. Makedonya'ya fetihler başlamıştır.

1374 yılında Selanik seferine başlamak üzere Çandarlı Hayreddin Paşa, ordusuyla harekete geçmiştir.

1375 yılında Niş ele geçirilmiş ve Sırp kralının Osmanlı Devleti'ne tabi olduğunu bildiren anlaşmayı yenilemiştir.

1376 yılında Bulgar Krallığı, Osmanlı hâkimiyetini kabul etmiştir.

1377 yılında Bizans himaye antlaşmasını kabul etmiş ve Gelibolu’yu Osmanlılara iade etmiştir.

1381 yılında Şehzade Bayezid Germiyan Beyi'nin kızı Devletşah hatun ile evlenmiş, Kütahya, Eğrigöz, Tavşanlı ve Simav çeyiz olarak OsmanlıDevleti'ne katılmıştır. Hamidoğulları Beyliği’nden Akşehir, Isparta, Seydişehir, Yalvaç, Karaağaç ve Beyşeir para karşılığında satın alınarak Osmanlı topraklarına katılmıştır.

1382 yılında I. Murad’a “Hüdavendigar” ünvanı verilmiştir.

1383 yılında Arnavutluk'a Kara Timurtaş Paşa tarafından akınlar düzenlenmiş, İştip, Manastır ve Pirlepe ele geçirilmiştir.

1384 yılında Bosna-Hersek'e akınlar düzenlenmiştir.

1385 yılında Arnavutluk’ta Savra zaferi meydana gelmiş ve Ohri ele geçirilmiştir.

1386 yılında Niş ve Sofya, İnce Balaban Bey tarafından ele geçirilmiştir. Osmanlı ve Karamanoğulları arasında savaşlar başlamıştır.

1387 yılında I. Murad'ın Veziriazamı Çandarlı Hayreddin Paşa vefat etmiştir. Yerine oğlu Çandarlı Ali Paşa vezir olmuştur.

1388 yılında Konya’da Osmanlı Karaman Savaşı meydana gelmiştir. Ploşnik bozgunu meydana gelmiş ve Osmanlı Devleti’ne karşı Balkan İttifakı’nın kurulmuştur. Bulgaristan krallığı Osmanlı Devleti'nin himayesine girmiştir.

1389 yılında 100000 kişilik Balkan Müttefiklerine karşı 50000 kişilik Türk ordusu Kosova meydan savaşını kazanmıştır. Balkanlarda ilk büyük Türk zaferi meydana gelmiştir. Zafer meydanını gezen I. Murat Sırp Miloş Obroneviç tarafından şehit edilmiştir. Şehzade Yıldırım Bayezid Osmanlı Devleti'nin ileri gelenleri tarafından Savaş meydanında Osmanlı tahtının başına geçirilmiştir.Yorum ekle