1444 Varna Savaşı

VARNA SAVAŞI (1444), SEBEPLERİ VE SONUÇLARI NELERDİR?

II. Murad’ın henüz 12 yaşındaki oğlunu tahta çıkararak Manisa’ya çekilme kararı almıştır. Avrupa Devletleri bu durum karşısında kendileri için bir fırsat doğduğunu düşünmüşlerdir. Daha çocuk yaşta bir padişahın tahta geçmesi Avrupalıları iyice şevklendirmiştir.

Bu gelişmeler neticesinde Papa’nın teşvikiyle Macar hükümdarı önderliğinde yeniden bir haçlı ordusu meydana getirilmiştir. Durumdan fırsat çıkararak Edirne-Segedin Antlaşması’na uymaktan vazgeçen Avrupalılar teşkil edilen haçlı ordusuyla Osmanlı Devleti’ne doğru yürümeye başlamışlardır.

II. Mehmet’in ısrarı üzerine Osmanlı Devleti’nin başına tekrar geçen II. Murat, Osmanlı Ordusu ile Varna’ya doğru harekete geçmiştir. 1444 yılında Varna’da karşılaşan iki ordu arasında meydana gelen savaşı Osmanlı Devleti kazanmıştır.

1444 yılında meydana gelen Varna Savaşı’nın sonuçları kısaca şu şekilde özetlenebilir:

1. Osmanlı Devleti’nin bu savaşı kazanması ile Ankara Savaşı ile kaybettiği gücünü yeniden topladığını göstermiştir.

2. Türklerin Rumeli’deki etkinliği artmıştır.

3. Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’dan atılamayacağı bir kez daha anlaşılmıştır.

4. Varna Savaşı ile Mora ve Sırbistan yeniden Osmanlı Devleti egemenliğini tanımıştır.Yorum ekle