Tarihin.com

Tarih Hayal Mahsulü Olamaz.

Site İçi Arama

Zigetvar Seferi

Kanuni Sultan Süleyman'ın son seferidir (1566). Avusturya hükümdarı Ferdinand ile 1562 yılında bir antlaşma yapıldı. Buna göre, Avusturya, Erdel’i Osmanlı devletine bırakıyor, yönetimi altındaki Macar topraklarına karşılık yılda 30 000 duka altın vergi vermeyi kabul ediyordu. Avusturya, sınırlardaki

anlaşmazlıkları ileri sürerek iki yıl vergiyi göndermedi. Ferdinand’ın yerine geçen II. Maximilian, Erdel’e saldırdı. Bu gibi nedenlerle iki devletin arası bozuldu. Büyükvezir Sokullu Mehmet Paşanın isteğiyle Avusturya’ya savaş açıldı. Padişah, ordusunun başında on üçüncü seferine çıktı. İhtiyarlamış olduğundan, epey zaman savaşa gitmemişti. Ordu, Belgrad yolundan Macaristan’a girdi. Erdel beyi de kuvvetleriyle orduya katıldı. Zigetvar kalesi kuşatıldı. Kale komutanı Zerini, yeni şehri savunamayacağını anlayınca burasını yıktırdı. Türk askerleri hendekleri doldurdular, yeni şehrin yıkıntıları üzerinden geçerek eski şehiri aldılar. Zerini kaleye çekildi.Teslim olması için yapılan öneriyi kabul etmedi. Yanındakilerle birlikte kaleden çıkma girişiminde bulundu, Bu sırada vurularak öldü.

Zigetvar, kuşatmanın otuz dördüncü günü alındı. Kanuni Sultan Süleyman, kuşatmanın son günü, kalenin alınmasını duyamadan öldü. Sokullu, padişahın ölümünü geleneğe uyarak ordudan gizledi. Zaferi her yana,bildirdi. Mevlitler okuttu, şenlikler yaptırdı. Böylece, Kütahya valisi şehzade Selim’in (II. Selim) gelmesine kadar bir karışıklığa meydan vermedi.

'

Yorum ekle

'

Sponsor Bağlantılar

 

Tarih,Edebiyat,Genel Kültür...

Dogru Ve Güncel Bilginin Adresi.

http://www.ataturkilkeveinkilaplari.com/