Navarin Deniz Savaşı

Navarin Deniz Savaşı

Osmanlı ve Mısır donanmasıyla, İngiliz, Fransız ve Rus donanmaları arasında olmuştur (1827). Yunan ayaklanması, Mısır valisi Mehmet Ali Paşanın gönderdiği kuvvetlerle kısa sürede bastırıldı. Bu durum Avrupa kamuoyunda iyi karşılanmadı. Güçlü bir vali olan Mehmet Ali Paşanın Mora’ya yerleşmesini, İngiltere ve Rusya çıkarlarına

uygun görmediler. Fransa da onlara katıldı. Bu üç devletin Londra’da imzaladıkları anlaşmaya göre, Yunanistan’ın, Osmanlı imparatorluğuna bağlı özerk bir devlet olması öngörülüyordu. Osmanlı devleti, Londra antlaşmasını içişlerine karışma saydığından kabul etmedi. Bunun üzerine İngiliz, Fransız ve Rus donanmaları birleşerek Navarin limanına girdi. Osmanlı ve Mısır donanması burada bulunuyordu. Mısır gemilerinden ateş edildiği bahanesiyle Osmanlı ve Mısır donanması top ateşine tutuldu. 57 gemi yanarak battı, 600 denizci öldü. Bu olay, Türk tarihine Navarin faciası olarak geçmiştir.Yorum ekle