Birinci Kosova Zaferi

Birinci Kosova Zaferi

Sırpsındığı savaşında Uğradığı yenilgi ile memleketinde itibarını kaybeden Sırp Kralı Lazar yeniden savaş hazırlıklarına girişti. Tek başına hareket etmeğe cesareti yoktu önce Macar Kralına başvurdu. Sonra Bosna, Bulgar, Ulah ve Arnavutlarla ittifak imzaladı. Sırp Kralının önayak olduğu bu ittifakın amacı Türkleri Balkanlardan

atmaktı. Balkanlıların bu hazırlıklarını Bursa’da öğrenen 1.Murat  öncelikle Bulgarların saf dışı edilmesine karar vererek veziri Çandarlı Ali Paşayı 30.000 kişilik bir kuvvetle Bulgarların üzerine gönderdi. Ali Paşa Niğbolu'yu da alınca Bulgarlar teslim oldu. Bu sırada Haçlı müttefikler 100.000'i aşan bir kuvvetle ileri harekete geçmişlerdi. Murat Bey 40.000 kişilik kuvvetinin başında olduğu halde Rumeli'ye geçmiş Karatova’da ordugahını kurarak savaş planını hazırlamış ve 14 Haziran 1389’da Kosova sahrasına ulaşmıştır. O akşam toplanan son savaş meclisi uygulanacak taktiği kararlaştırdı. 15 Haziran günü sayıca az Türk Ordusu üstün sevk ve idare, eğitim ve disiplini sayesinde kendisinden üç misli fazla düşman ordularının 8 saat gibi kısa sürede yok etti. Sırp Kralı Lazar öldürülmüş, ama Savaş alanını gezen 1.Murat  Miloş tarafından şehit edilmiştir. Bu savaş sonunda Balkanlarda Türk egemenliği kuvvetlenmiş, Avrupa fethi için büyük bir adım atılmış, Bizans yeniden sarsılmıştır.Yorum ekle