Tarihin.com

Tarih Hayal Mahsulü Olamaz.

Site İçi Arama

1806-1812  Osmanlı - Rus Savaşı

Osmanlı Devleti'nin Fransa'ya karşı denge kurmak üzere dayandığı İngiltere'nin Mısır'a, Rusya'nın Balkanlara yerleşmek istemesi Osmanlıların bu; devletlerle ilişkilerini bozdu. Bu arada Napolyon'un Avusturya ve Rusya'yı kesin yenilgiye uğratarak Avrupa'da üstünlük sağlaması, yeniden Osmanlı-Fransız yakınlaşmasına yol açtı. Böylece iki ülke arasında yeniden dostluk, dönemi başladı.

Rus baskısından kurtulmak isteyen

Osmanlı Devleti, Fransa'nın desteğine güvenerek, Boğazları Rus gemilerine, kapattı. Rus taraftarı olarak bilinen Eflak ve Boğdan beylerini değiştirdi. Bu girişimleri Rusya protesto ederek Eflak ve Boğdan'ı işgal etmeye başladı (1806). İngiltere de Rusya'dan yana tavır takındı. Mısır'ı ele geçirmek için İskenderiye'yi işgal etti (1807). Ancak Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa şehri geri aldı.

Fransa'nın ikiyüzlü politika izleyerek Rusya ile Tilsit Antlaşması'nı yapması Osmanlı Devleti'ni zor durumda bıraktı. Yalnız kalan Osmanlı Devleti 1812'de Rusya ile Bükreş Antlaşmasını  imzaladı.

Antlaşmaya göre;

-Sırplara bazı imtiyazlar verildi.

-Rusların işgal ettiği Eflak ve Boğdan, Osmanlılara geri verildi.

-Besarabya, Ruslara bırakıldı.

'

Yorum ekle

'

Sponsor Bağlantılar

 

Tarih,Edebiyat,Genel Kültür...

Dogru Ve Güncel Bilginin Adresi.

http://www.ataturkilkeveinkilaplari.com/