Tarihin.com

Tarih Hayal Mahsulü Olamaz.

Site İçi Arama

(1768 -1774) Osmanlı - Rus Savaşı-Kaynarca Antlaşması

Rusların sıcak denizlere inme, Balkanlarda kendine bağlı devletler kurma düşüncesiyle Lehistan işlerine karışması sonucu Leh vatanseverleri Osmanlı Devleti'ne sığınmıştır. Rusların Leh vatanseverlerini takip bahanesiyle Osmanlı sınırlarına girmesi iki devlet arasında savaşa neden olmuştur.

Ruslar, Eflak ve Boğdan'ı istilaya

başlamış Kırım'ı işgal etmişlerdir. Öte yandan Baltık Denizi'nden kalkıp Atlas Okyanusu'ndan Akdeniz'e geçer Rus donanması Ege adaları ve kıyılarına saldırıp Çeşme’de Osmanlı donanmasını yakmıştır. (1770).

Rusların üst üste kazandığı bu ba şanlar üzerine Osmanlı Devleti Rusya ile Küçük Kaynarca Antlaşması'nı imzaladı (1774).

Küçük Kaynarca Antlaşmasına göre;

-Kırım'a bağımsızlık verildi. Ancak Kırım'ın dini açıdan Osmanlı halifesine bağlılığı sürecekti.

-Rusya'nın Eflak ve Boğdan üzerin de koruyucu hakları olduğu kabı, edildi. Osmanlı uyruğunda ola Ortodosklar da bu koruyuculukta yararlanacaktı.

-Rus tüccarlarının Osmanlı ülkesinde her türtü kolaylıktan yararlanması ile Karadeniz de ticaret yapmaları ve ticaret gemilerini boğazlardan geçirebilmeleri kabul edildi.

-Rusya, dilediği yerde konsolosluklar ve İstanbul'da bir elçilik açabilecekti.

-Osmanlı devleti, Rusya'ya savaş tazminatı ödeyecekti. (İlk kez)

Önemi: Küçük Kaynarca Barışı ile

1)Kırım Hanlığı elden çıkıyor,

2)Ruslar Osmanlı uyruğundaki Ortodoksları himaye hakkını elde ediyor (Böylece iç işlerimize karışma olanağına sahip oluyorlardı)

3)Karadeniz, bir Osmanlı iç denizi olmaktan çıkıyor, Rusya'nın bu denizdeki etkinlikleri artıyor,

4)Kapitülasyonlar ilk kez Ruslara veriliyor.

5)Osmanlı Devleti tek devletle savaşıp ilk yenilgisini alıyordu.

6)Osmanlı Devleti ilk kez savaş tazminatı ödedi.

'

Yorumlar  

 
#1 Kwon Eunb 20-03-2017 21:01
:D :D Thank you
Alıntı
 

Yorum ekle

'

Sponsor Bağlantılar

 

Tarih,Edebiyat,Genel Kültür...

Dogru Ve Güncel Bilginin Adresi.

http://www.ataturkilkeveinkilaplari.com/