Tarihin.com

Tarih Hayal Mahsulü Olamaz.

Site İçi Arama

1722 -1746  Osmanlı - İran Savaşları

Gerileme döneminde İran'daki iç kargaşalıklardan yararlanarak, Rusya'nın İran topraklarını işgal etmesi Osmanlıları da harekete geçirmiş, iki taraf İran'ı paylaşmak için 1724 yılında İstanbul Antlaşması'nı yapmışlardır. Antlaşmaya dayanarak İran topraklarını işgale devam eden Osmanlı Devleti İran'la 1746

yılına kadar aralıklarla süren savaşlar sonucunda Kasr-ı Şirin Antlaşmasının yenilenmesi sayılan bir anlaşma yapmıştır.

Bu tarihten sonra Osmanlı Devleti ile İran arasında önemli bir sorun çık-madığı gibi sınırda da bir değişiklik olmamıştır.

'

Yorum ekle

'

Sponsor Bağlantılar

 

Tarih,Edebiyat,Genel Kültür...

Dogru Ve Güncel Bilginin Adresi.

http://www.ataturkilkeveinkilaplari.com/