Tarihin.com

Tarih Hayal Mahsulü Olamaz.

Site İçi Arama

1715 -1718 Osmanlı-Venedik Ve Avusturya Savaşları

Osmanlıların Karlofça Antlaşması ile Venediklilere bıraktığı Mora'yı geri almak istemesi ve Venediklilerin Akdeniz'de korsanlık yapması üzerine sefere başlanmıştır.

1715'de Osmanlı donanması ve ordusu Mora'yı bütünüyle ele geçirmiştir.

Mora'nın alınması Avusturya'yı endişelendirmiş, Mora'nın Venediklilere iade edilmesini istemesi Osmanlı Avusturya savaşına neden olmuştur. Petervaradin'de Osmanlı

ordusunun yenilgiye uğraması ve daha sonra Belgrad'ın elden çıkması ile Osmanlı Devleti, barış antlaşması imzalamak zorunda kalmıştır. 1718'de yapılan Pasarofça Antlaşması'na göre;

-Banat Yaylası, Sırbistan'ın kuzey kısımları ve Belgrad, Avusturya'ya verildi.

-Mora, Osmanlılarda kaldı.

-Dalmaçya ve Arnavutluk kıyılarında bazı kaleler, Venediklilere verildi.

Önemi:

1)Gerileme döneminde ilk kez toprak kaybedilmiştir.

2)Venedik ile yapılan son antlaşmadır.

3)Macaristan'ın tamamı kaybedilmiştir.

4)Lale Devri başlatılmıştır.

'

Yorum ekle

'

Sponsor Bağlantılar

 

Tarih,Edebiyat,Genel Kültür...

Dogru Ve Güncel Bilginin Adresi.

http://www.ataturkilkeveinkilaplari.com/