Tarihin.com

Tarih Hayal Mahsulü Olamaz.

Site İçi Arama

Aynalıkavak Tenkihnamesi (Sözleşmesi) (1779)

Küçük Kaynarca Antlaşması ile bağımsızlık verilen Kırım’ı Rusya'nın işgal etmesi ve iç işlerine karışması Osmanlı - Rus ilişkilerinde sorun yarattı. Yapılan Aynalıkavak Sözleşmesi'yle (1779) Kırım'ın bağımsızlığı vurgulanıyor, Kırım Hanının padişaha sadece dinsel yönden bağlı olacağı ve Osmanlı Devleti'nin

Kırım üzerinde hak iddia etmeyeceği tekrarlanıyor, Rus ordusunun Kırım’dan çekilmesi öngörülüyordu.

fakat Rusya Kırım’ı tam olarak egemenlik altına almak istediğinden, Avusturya ile Osmanlı ülkesinin paylaşılması konusunda anlaştı. İstediği ortamı elde eden Rusya, Kırım'ı işgal ederek kendine bağladığını ilan etti. (1783).

'

Yorumlar  

 
#2 Gülnaz 17-04-2017 13:49
Not; bu durum Rusya ile İngiltere yinrahattsiz etti
Savaş sırasisinda Fransız ihtimalinin patlak vermesi ve milliyetçilik akımının yaygınlaşmaya başlaması üzerine çok ululu yapıya sahip olan avusturyadır
Alıntı
 
 
#1 Gülnaz 17-04-2017 13:45
Rusya ile Avusturya Osmanlı devletinin topraklarını paylaşma için anlaştılar
Grek projesi denilen projeyi hazırladılar
Buna göre; Sırbistan ve Bosna hersek Avusturya ya bırakılacak , eflak ve Bosna hersek Avusturya ya bırakılacak, eflak ve bogdan da DAKYA devleti kurulacak, İstanbul merkez olmak üzere Bizans imparatorluğu yeniden kurulacak
başında Çariçe 2. Karşına nin torunu Konstantin getirilecekti
Alıntı
 

Yorum ekle

'

Sponsor Bağlantılar

 

Tarih,Edebiyat,Genel Kültür...

Dogru Ve Güncel Bilginin Adresi.

http://www.ataturkilkeveinkilaplari.com/