Tarihin.com

Tarih Hayal Mahsulü Olamaz.

Site İçi Arama

Osmanlı'da Toprak Yönetimi : Tarihin.com

OSMANLI DEVLETİ'NDE TOPRAK YÖNETİMİ

Osmanlı devletinde Miri arazi (devlet hazinesine ait topraklar), Mülk arazisi (geliri şahıslara ait topraklar), Vakıf arazisi (geliri sosyal hizmet kuruluşlarına ait topraklar) Osmanlı toprak yönetiminin temelini teşkil etmiştir.

Miri araziler; Dirlik (has, zaamet ve tımar), yurtluk (sınır boylarına yerleştirilen Türkmenlere ait topraklar), ocaklık (tersane,kale muhafızları vb. giderlere ayrılan topraklar) ve mukataa (geliri doğrudan hazineye aktarılmak üzere kiraya verilen topraklar) 'dan oluşmuştur.

Miri araziler; vergisi tımarlı sipahilerin, mülkiyeti devletin, kullanım hakkı köylünün olmak koşulu ile bir düzen içerisinde kullanılmıştır.

Mülk arazileri ise; Öşri topraklar (Müslümanlara ait topraklar), Haraci Topraklar (Gayrimüslimlere ait topraklar)'dan oluşmuştur.

Yorum ekle

Sponsor Bağlantılar

   

Tarih,Edebiyat,Genel Kültür...

Dogru Ve Güncel Bilginin Adresi.

http://www.ataturkilkeveinkilaplari.com/