Tarihin.com

Tarih Hayal Mahsulü Olamaz.

Site İçi Arama

Osmanlı'da Sanayi : Tarihin.com

OSMANLI DEVLETİ'NDE SANAYİCİLİK

Osmanlı Devleti'nde sanayinin temelini esnaf teşkilatı oluşturuyordu. Esnaf ve zanaatkarların çalışma ve pazar sorunları çözmek ve mesleklere yeni eleman yetiştirmek amacıyla Lonca Teşkilatı kurulmuştur.

Lonca Teşkilatı; Anadolu Selçuklu Devleti'nin son dönemlerinde kurulmuş ve Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda etkili olmuş esnaf ve sanatkarlar teşkilatıdır.

Loncaların dışında, esnaflık ve zanaatkarlık yapmak mümkün değildi. Loncalar devletçe belirlenen kurallara uymak zorundaydı. Lonca üyelerinin temel görevleri; esnaf sanatkarların usta çırak biçiminde eğitimini sağlamak, mesleki dayanışma ile üretim satış denetimi sağlamaktı.

Kısaca Ahilik Teşkilatının (Lonca Teşkilatı) görevleri;

1. Mesleki eğitim

2. Üretilen malların fiyat ve kalitesini denetlemek

3. Üyelerin haklarını yönetime karşı korumak (işçi iş veren dengesini sağlamak)

4. Üyeleri arasında sosyal ve ekonomik dayanışmayı sağlamak (bir nevi sigortacılık faaliyeti yapmak)

5. Dükkan ve atölye açma ruhsatı vermek.

Osmanlı Devleti'nde üretim faaliyetlerinde kullanılan en gelişmiş sanayi dalı dokumacılık  ve deri işlemeciliği olmuştur. Bunlara paralel olarak  sanayide boyacılık önemli yer tutuyordu. Avrupa saraylarından bile Osmanlı ülkesine kumaşları boyatmak için malzemeler getirilirdi.

Sponsor Bağlantılar

   

Tarih,Edebiyat,Genel Kültür...

Dogru Ve Güncel Bilginin Adresi.

http://www.ataturkilkeveinkilaplari.com/