Tarihin.com

Tarih Hayal Mahsulü Olamaz.

Site İçi Arama

Osmanlı'da Para : Tarihin.com

OSMANLI DEVLETİ'NDE PARA VE FİYAT HAREKETLERİ

Osmanlı Devleti'nde ilk para Osman Bey zamanında basılmıştır. İlk gümüş akçe Orhan Bey zamanında, ilk altın para ise Fatih Sultan Mehmet zamanında basılmıştır.

Osmanlı Devleti'nde altın ve gümüş maden kaynaklarının az olması sebebi ile ülke içerisinde Osmanlı parasının yanında yabancı altın ve gümüş paralarda kullanılmaktaydı.

Coğrafi keşifler sonunda çok fazla altın ve gümüşün Osmanlı topraklarına girmesi sonucunda, 16 'ncı yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı parası değerini iyice kaybetmeye başlamıştı.

Savaşların çok uzun sürmesi, köylülerin topraklarını terk etmesi, Tımar sisteminin bozulması, üretimin tüketimi karşılayamaması sonucunda Osmanlı Devleti'nde paranın satın alma gücünün azalması ve enflasyonun ortaya çıkması ile fiyat artışı gerçekleşmiş oldu.

Fiyatların artmasının diğer bir nedeni ise yasak olmasına rağmen Avrupa'ya kaçak yollarla mal satılmasıdır.

Osmanlı Devleti fiyat artış durumunu  düzeltmek için şu tedbirleri yürürlüğe sokmuştur.

I. Ham gümüşün kullanılması sınırlandırılmış ev dışarı çıkışı yasaklanmıştır.

II. Yeni paraların yürürlüğe girmesi ile eski paralar ve gümüşler toplatılmıştır.

III. Sahte para basımları engellenmeye çalışılmıştır.

IV. Sarraflara işleyebilecekleri kadar gümüş verilmiştir.

Bütün bu uygulamalara rağmen 1580 li yıllardan itibaren Osmanlı parası değerini yitirmeye devam etmiş, 18 'inci yüzyılda Osmanlı para birimi olan akçe değer kaybından dolayı piyasada görünmez hale gelmiştir.

1839 yılında ilk kez "Kaime-i Nakdiyye-i Mutebere" adıyla kağıt para basılmıştır fakat karşılığı olmayan bono gibi kullanılmıştır. 1844 yılında Devlet Darphanesi temel para birimi olan Mecidiye ve Guruş yürürlüğe girmiştir.

Sponsor Bağlantılar

 

Tarih,Edebiyat,Genel Kültür...

Dogru Ve Güncel Bilginin Adresi.

http://www.ataturkilkeveinkilaplari.com/