Tarihin.com

Tarih Hayal Mahsulü Olamaz.

Site İçi Arama

Osmanlıda Maliye Ve Para

Kuruluş döneminde Osmanlılar Anadolu Selçuklu, İlhanlı, Bizans ve Memluk paralarını kullanmıştır. Osmanlılarda ilk para Osman Bey döneminde bastırılmışsa da para basımı Orhan Bey döneminden başlayarak sürekli hale gelmiştir.

Her padişah kendi adına para bastırmıştır. Fatih döneminde altın para da bastırılmıştır.

Osmanlı Devleti'nde maliyeden defterdar sorumlu idi. Devletin tüm

gelir ve giderleri onun tarafından düzenlenirdi.

GELİR KAYNAKLARI

Şer-i Vergiler

1)Ganimetin 1/5 i (Humsu Şer-i)

2) Öşür - Ağnam

3)Haraç - Cizye

4) Gümrük - Orman - Tuzla gelirleri

5) Bağlı devlet ve beyliklerin vergi ve hediyeleri

6) ispençe

Örfi Vergiler

1)Avarız

2)İhtisap

3)Çift vergisi

4)Çif bozan vergisi

Yorum ekle

Sponsor Bağlantılar

   

Tarih,Edebiyat,Genel Kültür...

Dogru Ve Güncel Bilginin Adresi.

http://www.ataturkilkeveinkilaplari.com/