Tarihin.com

Tarih Hayal Mahsulü Olamaz.

Site İçi Arama

Osmanlı'da Kültür Sanat : Tarihin.com

OSMANLI DEVLETİ'NDE KÜLTÜR VE SANAT

Osmanlı Devleti'nde sanat Mimari, Çinicilik, Oymacılık, Minyatür(Nakkaşlık), Hat, Tezhip, Musiki şeklinde ortaya çıkmıştır. İslam geleneklerine uygun olarak  hayvan ve insan figürlerine sanat alanında fazla yer verilmemiş, resim yerine minyatür (nakkaşlık) gelişmiştir.

Günümüzde Avrupa'nın bir çok kentinde o gösterişli heykeller sanat abideleri Osmanlı İmparatorluğunda, İslam Kültürünün etkisiyle yapılamamış, sanat yarışında büyük ve gösterişli camilerimiz ön plana çıkmıştır.

Osmanlı Devleti'nde sanat ve kültürün temelini; İslam dini, Padişahların izledikleri kültür politikaları, Malazgirt zaferinden sonra Türkleşen Anadolu, Türk örf ve adetleri, ahiler, gaziler, esnaf ve sanatkarlar oluşturuyordu.

Osmanlı Devleti; askeri, adli, sivil ve idari teşkilatının en önemli unsurlarını Selçuklulardan almıştır. Osmanlı müesseselerinde kısmen de olsa İlhanlılar ve Memlukların da etkisi olmuştur. Osmanlı dönemi Türk kültürü, genel itibari ile coğrafyanın hakim olduğu, dış kültür değerlerini bünyesinde birleştiren ve geliştire, yeni bir mana kazandıran özellikler taşımaktadır.

Sponsor Bağlantılar

   

Tarih,Edebiyat,Genel Kültür...

Dogru Ve Güncel Bilginin Adresi.

http://www.ataturkilkeveinkilaplari.com/