Tarihin.com

Tarih Hayal Mahsulü Olamaz.

Site İçi Arama

Osmanlı'da Hukuk : Tarihin.com

OSMANLI DEVLETİ'NDE HUKUK

Osmanlı Devleti'nde hukuk sistemi Şer'i hukuk ve Örfi hukuk olmak üzere iki temel üzerine oturtulmuştur.

Şer'i hukuk İslam hukuku ve fetvalar üzerine kurulu idi. Şer'i hukukun kaynağını; başta Kuran-ı Kerim, hadis, sünnet, icma ve kıyas oluşturuyordu. Çıkarılan fetvalar fıkıh kitaplarında toplanırdı.

Örfi hukukun kaynağı ise, anlaşmazlıklara karşı çıkarılan padişah fermanları başta olmak üzere geleneksel hukuk ve kanunnamelerden oluşurdu. Padişah fermanları kuralların yeniden düzenlenmesine yön verirdi.

Çıkarılan hukuk kurallarında, fetvalarda; Örfi hukuk kurallarının Şer'i hukuk kurallarına ters düşmeyecek şekilde oluşturulmasına özen gösterilirdi.

Hukuk sisteminin tarihlere bağlı olarak gittikçe çok başlı (Müslüman, Yahudi, Hıristiyan vb. gibi) hale gelmesi Osmanlı Devleti'nin zayıflama döneminde parçalanmasını arttırıcı bir faktör oluşturmuştur.

Sponsor Bağlantılar

 

Tarih,Edebiyat,Genel Kültür...

Dogru Ve Güncel Bilginin Adresi.

http://www.ataturkilkeveinkilaplari.com/