Tarihin.com

Tarih Hayal Mahsulü Olamaz.

Site İçi Arama

Osmanlı'da Hava Kuvvetleri : Tarihin.com

OSMANLI DEVLETİ'NDE HAVACILIK

Avrupa'da havacılık 20 yüzyılların başlangıcında büyük gelişmeler göstermeye başlamıştır. Avrupa'ya paralel olarak Osmanlı Devleti de askeri havacılığın kurulması için faaliyetlerine başlamıştır.

1911 yılında Harbiye Nazırı Mahmud Şevket Paşa zamanında Erkan-ı Harbiye-i Umumiyye bünyesinde havacılık için bir şube kurulmuştur.

 

Havacılık konusunda bilgiler öğrenmek için Avrupa'ya bir heyet, pilot öğrenimi maksadıyla iki kişide Fransa'ya gönderilmiştir. Fransa'dan dönen pilotlar Fransa'dan satın alınan uçaklarla açılan Hava Uçuş Okulu'nda havacı yetiştirmeye başlamışlar daha sonra pilot ve bakımcı adayları Fransa ve İngiltere'ye eğitim maksadı ile gönderilmiştir. Avrupa'ya gönderilen heyet ise uçak, malzeme ve havacı personel temin edilmesi talebinde bulunmuştur. Mahmut Şevket Paşa'dan sonra tüm bu yapılan çalışmalar durdurulmuştur. Balkan savaşlarının çıkması sonucunda da Hava Uçuş Okulu subayları da gelişi güzel birliklere dağıtılarak, havacılık faaliyetlerinde yapılan çalışmalara son verilmiştir.

Havacılık teşkilatının gerçek temelleri Enver Paşa zamanında atılmıştır. Balkan Harbi'nden sonra Fransa'dan yüzbaşı Dogos, Yeşilköy Uçuş Okulunun başına getirilmiştir. Pilot yetiştirme işi hızlanmaya başlamış, I. Dünya Savaşı'nın başlaması ve Osmanlı Devleti'nin Almanya'nın yanında yer alması nedeni ile Yüzbaşı Dogos ülkesine geri dönmüştür. Bunun üzerine Almanya'dan uçak ve malzeme talebinde bulunulmuştu. Almanya eğitim için 12 uçak ve yüzbaşı Serro'yu görevlendirmiştir. Osmanlı Başkumandanlığı'na direk bağlanan Yüzbaşı Serro Yeşilköy Uçuş Okulunda uçucu yetiştirme faaliyetlerine başlamıştır.

I. Dünya Savaşında yetersiz kalan 12 uçağa ilave olarak yeni uçaklar satın alınması faaliyetlerine başlanılmış ve 1915 yılında bir miktar daha uçak alınabilmiştir. Bulgaristan'ın Almanya yanında savaşa katılması sonucunda bu ülkeden 185 uçak ve 1520 bakımcı ve 190 pilot getirilmiştir.

Sponsor Bağlantılar

   

Tarih,Edebiyat,Genel Kültür...

Dogru Ve Güncel Bilginin Adresi.

http://www.ataturkilkeveinkilaplari.com/