Tarihin.com

Tarih Hayal Mahsulü Olamaz.

Site İçi Arama

Ahilik Nedir ?

 İslam düşünüsüne uygun düşen, kardeşlik-yardımseverlik -sosyal dayanışma ilkelerine yaslanan, dinsel ve ekonomik bir tarikat.Bu tarikata girenler din kaynağından beslenen saf inançlara ahlak üstünlüğüne, sıkı bir disipline bağlandıkları gibi aralarında bir korporasyon (lonca) halinde örgütlenirler. Ahilik’te sosyal dayanışma, sosyal adalet, işçi sigortacılığı ve sendikal Örgüt bir arada yürütülürdü. Bu nitelikleriyle Ahilik, toplumcu bir renk taşımakta idi.

Esnafın ve ticaretle uğraşanların «lonca» ları vardı. Bunlar günümüzün

üretim ve satış kooperatifi ile işçi sendikalarının yerlerini tutuyordu. Zanaatçılar Standard eşya yaparlardı; fiyat her yerde aynı idi. Yiğitbaşı’ların denetlemeleri yanı sıra sağlam bir ahlak, piyasada iniş çıkışları önlerdi. Çürük eşya yapanlar ile haksız kazanç sağlamak isteyenler şeyh, yiğitbaşı, esnaf kahyasından meydana gelen yönetim kurulunca cezalandırılırdı.

Ahilik, ilk İslam Türk Devleti Karahanlı’larda görüldü; Malarzgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’ya yayıldı. Selçuklu ve Osmanlı Devletlerinin zayıf dönemlerinde başta Ankara, Sivas, Kırşehir olmak üzere Orta Anadolu'da egemenlik de sağlamış bulunan ahiler arasında edebiyat, sanat ve felsefe alanlarında büyük kişiler yetişmiştir.

Şeyh Edebali, Şeyh Mahmud, Iiasan, Evran, Cendereli Karahalil. ilk Ahi büyükleridir.Dinsel bir lonca niteliği gösteren ahiliği benimseyenler toplumcu bir renk taşıyan tarikatla, ekonomik sosyal ihtiyaçlarının sağlanması bakımından olduğu kadar Araplaşmak tehlikesinden de korunmak istemişlerdi. Bu yargıya göre Ahilik, dinsel ve ekonomik bir karakter gösterdiği gibi ulusaldır da.Ulusal-dinsel-ekonomik bir tarikat olan ahiliğe girmek isteyenlerde belirgin meziyetler aranırdı. Bunlar: günah işlememiş olmak, yüreği temiz olmak, dini bütün olmak, düşkünlere yardımı adet edinmek, dedikodudan kaçınmak, yalan söylememek... idi.

Gezmen ibn-i Batuta gezi izlenimlerinde ahilerden şöyle söz eder: «ahi’lik Anadolu’nun çok yerinde yerleşmiş Türkmen’ler arasında yaygın bir tarikattır. Yabancılara karşı çok mükrimdirler. Aralarında kardeşlik hüküm sürer. Ahi Baba’ya ve şeyhlerine pek bağlıdırlar. Gezdiğim yerlerde bunlardan daha iyi ahlaklı kimse görmedim .

Anadolu’da Türk Birliği kurulduktan sonra ahilerin çoğu Hacı Bektaş-ı Veliyi pir saydılar ve bektaşi oldular.

'

Yorumlar  

 
#1 adini vrmk istmynkrm 06-04-2015 19:28
Cok ii
Alıntı
 

Yorum ekle

'

Sponsor Bağlantılar

 

Tarih,Edebiyat,Genel Kültür...

Dogru Ve Güncel Bilginin Adresi.

http://www.ataturkilkeveinkilaplari.com/