Tarihin.com

Tarih Hayal Mahsulü Olamaz.

Site İçi Arama

Yüzyıl Savaşları

İngiltere ile Fransa arasında olmuştur (1337 - 1453). Savaşlar sürekli olarak yüzyıl sürmemiş, arada görüşmeler ve anlaşmalar da yapılmıştır. İngiliz kralları Fransa’nın Guyenne ve Gascogne (Akitanya) topraklarını ellerinde bulunduruyorlardı. İngiltere kralı III. Edvard’ın annesi Fransa kralı Güzel Filip’in (Philippe IV) kızı idi. Fransa’da krallık 1328 yılında Kapetler hanedanından Valois hanedanına geçince, III. Edvard, yeni Fransa kralı VI. Filip’e (Philippe VI) vassal olmayı kabul etmedi, Fransa  tahtına geçmek istedi. Savaşın asıl nedeni budur. Flandr (Belçika) halkının Fransızlara karşı İngiltere’den yardım istemeleri de savaşın başka bir nedenidir. Savaşlar, Fransa’da olmuştur. III. Edvard, ordusuyla Fransa’ya geçti. Normandiya'yı yıkıp yaktı ve Paris’e yaklaştı. Fransızları ağır yenilgilere uğrattı. 1347’de Kale (Calais) şehrini ele geçirdi. Bu savaşlar sırasında çıkan veba salgınından çok sayıda insan öldü. Savaşa bir süre ara verildi. 1355’te başlayan savaşta Fransızlar yine yenilgiye uğradılar. Kral II. Jean tutsak düştü. Fransa karışıklık içinde kaldı, 1360’ta barış yapıldı. Fransızlar, 1369’da yeniden başlayan çarpışmada, daha çok çete savaşları yaparak İngiliz ordularını birer birer yok ettiler. Bundan sonra otuz beş yıl savaş olmadı. Fakat, Fransa’da güçlü bir yönetim kurulamadı. Her iki devlette de iç karışıklıklar çıktı. VI. Şarl (Charles VI), kral olduktan kısa bir süre sonra çıldırdı. Fransa iki partiye ayrıldı. Bu kez de iç savaş başladı. Bu durumdan yararlanmak isteyen İngiliz kralı V, Henri (Henry V), Fransa ile savaşa girişti, Fransızlar, yenilgiye uğradılar (1415). Önemli kişileri öldüler veya tutsak oldular. Fransız partilerinden biri İngilizlerle anlaştı, 1422’ de VI. Şarl ve V. Henri öldüler. V. Henri’nin oğlu VI. Henri (Henry VI), Paris’te Fransa kralı ilan edildi. İngilizler Loire ırmağına kadar bütün Kuzey Fransa’yı ele geçirdiler. VI. Şarl’ın oğlu VII. Şarl da (Charles VII) krallığını ilan etti. Fransa güç bir durumda kaldı.İngilizler, Orleans şehrini kuşattılar. Bu sırada Jan Dark (Jeanne d’Arc) yetişerek şehri kurtardı. Jan Dark , Lorenli köylü bir kızdı. Dini hislerle hareket ediyor, İngilizleri ülkeden kovma görevi aldığına inanıyordu. Orleans’ı kurtarması, Fransa’da milli duygunun güçlenmesine neden oldu. Jan Dark, Paris’i kurtarma girişiminde başarı sağlayamadı. İngilizlere tutsak düştü. Uzun süren bir mahkemeden sonra yakıldı (1431). Bundan sonra Fransızlar, aralarındaki anlaşmazlığa son vererek VII. Şarl’ın çevresinde birleştiler. Halk, her yerde İngilizlere karşı ayaklandı. VII. Şarl, kuvvetleriyle Paris’e girdi. İngilizler, Fransa’ dan çıkarıldılar. Yalnız İngiltere’ye çok yakın olan Calais şehri ellerinde kaldı.Yüzyıl savaşlarının çok önemli sonuçları oldu. Her iki devlet de bu savaştan çok zarar gördü. Fransa, yıkılıp yakıldı, ülkede yoksulluk arttı. Savaşlarda dere beylerin çoğu öldüğü için krallık otoritesi güçlendi. Avrupa’da bir devletin sömürge durumuna getirilemeyeceği anlaşıldı. Avrupa’nın iki büyük devletinin uzun süre savaşmaları, Türklerin Balkanlarda ilerlemelerini kolaylaştırdı. Ankara Meydan savaşından (1402) sonra parçalanan Osmanlı devleti, Avrupa tarafından önemli bir saldırıya uğramadı.

 

Sponsor Bağlantılar

 

Tarih,Edebiyat,Genel Kültür...

Dogru Ve Güncel Bilginin Adresi.

http://www.ataturkilkeveinkilaplari.com/