Tarihin.com

Tarih Hayal Mahsulü Olamaz.

Kpss Tarih Notları

Mondros Sonrası İlk İşgaller

Mondros Ateşkesi sonrası ilk işgal edilen Osmanlı toprağı 3 Kasım 1918 de Musul'dur. Bunun ardından 10 Ka sım'da İskenderun, 13 Kasım'da İstanbul (fiilen) işgal edildi.

Italyanlar :Antalya , Konya tarafını

İngilizler :Urfa, Antep, Maraş, Karadeniz

Limanlarını

Fransızlar :Çukurovayı

Mondros'un 7. maddesini bahanı ederek işgal ettiler. Böylece İtilaf Devletleri 1. Dünya Savaşı sırasında yaptıkları gizli antlaşmalarıda (Sykes picot ve St Jean de Maurienne Antlaşmaları) yürürlüğe koymuş oluyorlardı.

Yorum ekle