Şeyh Eşref Ayaklanması

Şeyh Eşref Ayaklanması (26 Ekim-24 Aralık 1919)

Bayburt civarında Şeyh Eşref adında biri 1908'de kendi adına bir tarikat kurmuştu. 1918 yenilgisini takip eden yıllarda ülkenin içine düştüğü bunalımdan yararlanarak kendi şahsi çıkarları için her türlü harekete baş vurmaktan çekinmemiş, her şeyden önce bölgede milli birliğin kurulmasına engel olmuştu. Ekim 1919’da üzerine gönderilen

askeri birliklere silahla karşı koydu.

Elde ettiği başarılar üzerine Şeyh Eşref peygamberliğini ilan etti ve müritleriyle Bayburt üzerine yürüdü. Fakat Aralık ayında gönderilen askeri birlikler tarafından dağıtıldılar. Kendisine kurşun işlemediğini ileri süren Şeyhin bir top mermisiyle parça parça olması üzerine müritleri derhal dağıldılar. Bu isyanın bastırılması doğuda çok önemli etkiler yaptı ve benzeri olayların çıkmasına engel oldu.

Yorum ekle