MARŞLAR

Akdeniz Marşı

AKDENİZ MARŞI (GELİBOLU MARŞI)

Yaslı gittim şen geldim,

Aç koynunu ben geldim.

Bana bir yudum su ver,

Çok uzak yoldan geldim.

 

Nakarat

Deniz, deniz Ak deniz,

Suları berrak deniz.

Karşımda yar ağlıyor,

Gideyim bırak deniz .

 

Rüzgarlardan atım var

Şimşekten kanadım var

Göğsümde al yazılı

Gazilik beratım var

 

Nakarat

Deniz, deniz Ak deniz,

Suları berrak deniz.

Karşımda yar ağlıyor,

Gideyim bırak deniz .

 

Yürü ey şanlı gazi,

Kılıcı kanlı gazi.

Meriç seni bekliyor,

Büyük unvanlı gazi.

 

Korkma açıl ey şen yurdum,

Dağları ordu kurdum.

Açık denizlerine,

Süngümle kilit vurdum.

 

Rüzgar bana at oldu,

Şimşekler kanat oldu.

Eğilin gökler dedim,

Bulutlar kat kat oldu.

 

Irmaklar gibi taştım,

Yalçın kayalar aştım.

Hakka şükürler olsun,

Geldim sana ulaştım.

 

Varsın yansın ocağım,

Kurtuldu al sancağım.

Bayrağımın altında,

Ben hür yaşayacağım.

 

Açtım kal'a yolu,

Göründü Gelibolu.

Bırak beni gideyim,

Orası yasla dolu.