Kurtuluş Savaşı Cepheleri

Kurtuluş Savaşı Cepheleri

A)Doğu Cephesi

9 Haziran 1920 de Kazım Paşa (Karabekir) Doğu Cephesi komutanlığına atandı. Brest Lilovsk Antlaşması ile Osmanlı Devletine bırakılan fakat şu anda Ermenilerce işgal altında bulunan Doğu Anadolu'yu kurtarmak amacıyla Eylül ayında Kurtuluş Savaşı’nın ilk Cephesi Ermenilere karşı

Doğuda acıldı ve Ermeniler yenilgiye uğratılarak Gümrü Antlaşması imzalandı.

B)Güney Cephesi

-Fransız ve Ermenilerle, mücadele edildi.

-İlk direniş Adana Dötyol’da başladı.

-Direnişe tüm halk katıldı.

-Direnişi desteklemek için Pozantı Kongresi yapıldı, Sivas kongresinde bazı subaylar bu bölgeye gönderildi,

-II. İnönü muharebesi sonrası bölgeden ilk olarak İtalyanlar çekildi.

-Sakarya Muharebesinden sonra 20 Ekim 1921 Ankara Antlaşması ile Fransızlarca bölgeden çekilmiştir.

C)Batı Cephesi

-Yunanlılarla mücadele edildi.

-ilk direniş Ödemiş’te başladı.

-Direnişi Kuva-i Milliye ve düzenli ordu gerçekleştirdi.

-Kurulmasına Balıkesir - Alaşehir Kongrelerinde karar verilmiş Sivas kongresinde bir otorite altında toplanmaya çalışılmıştır.

-Mudanya Ateşkesi ile sona ermiştir.

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile