Tarihin.com

Tarih Hayal Mahsulü Olamaz.

Site İçi Arama

İstanbul Hükümeti ile İlişkiler

Sivas Kongresi'yle ulusal güçlerin birleştirilmesi ve hareketin yürütme organının oluşturulması, İstanbul hükümetinin varlığına gölge düşürüyordu. Gelişmelerin bu aşamaya varmasını engellemeye çalışan Damat Ferit Paşa'nın bütün girişimleri sonuçsuz kalmıştır. Paşa, Ulusal hareketi önemsiz göstermiş,

karalama kampanyası açmış, İttihatçı işi ve çetecilik olarak değerlendirmiştir. Propaganda ile de yetinmemiş, Sivas Kongresi'ne engel olmak ve hareketin önderlerini tutuklamak amacıyla Ali Galip Bey'i görevlendirmiştir. Ali Galip, Mustafa Kemal tarafından etkisiz hale getirilmiştir.

Ali Galip olayı, ulusal harekete aradığı fırsatı vermiş, olaydan kaynaklanan tepki, Damat Ferit Hükümeti'nin düşürülmesinde kullanılmıştır. İstanbul'a kolordular tarafından, namuslu insanlardan oluşan bir hükümet kuruluncaya kadar İstanbul'la haberleşme ve ilişkilerde bulunulmayacağını bildiren telgraflar çekilmiştir.

İstanbul'la ilişkilerin kesilmesi tehdidi etkili olmuş, padişah Damat Ferit Paşa'yı istifaya zorlamıştır. İstifanın gerçekleşmesiyle Anadolu hareketi ilk önemli siyasal zaferini kazanmıştır.      

Yorum ekle

Sponsor Bağlantılar

   

Tarih,Edebiyat,Genel Kültür...

Dogru Ve Güncel Bilginin Adresi.

http://www.ataturkilkeveinkilaplari.com/