Tarihin.com

Tarih Hayal Mahsulü Olamaz.

Site İçi Arama

Düzenli Orduya Geçişi Gerekli Kılan Sebebler

•Kuvayımilliye birliklerinin iyi donatılmış, düzenli düşman orduları karşısında yetersiz kalmaları,

•Kuvayımilliye’nin belli bir merkezi otoriteye bağlı olmaması ve kendi başlarına hareket etmeleri,

•Kuvayımilliye birliklerinin eğitim, disiplin ve harp sanatı bakımından yetersiz olmaları,

•Kuvayımilliyecilerin bir kısmının, ihtiyaçlarını

karşılamak için zaman zaman halka baskı yapmaları,

•Türk vatanının en kısa zamanda düşman işgalinden kurtarılmak istenmesi,

•22 Haziran 1920’de başlayan Yunan genel saldırısında Kuvayımilliye birliklerinin başarısız olmaları ve Yunanlıların, Batı Anadolu’da ve Doğu Trakya’da hızla ilerlemeleri,

•Batı Cephesi Komutanı Ali Fuat Paşa’nın Gediz Taarruzu’nun, Kuvayımilliye birliklerinin disiplinsizliği yüzünden başarısızlıkla sonuçlanması,

•Bazı Kuvayımilliye komutanlarının kendilerini TBMM’nin üstünde bir güç olarak görmeye başlamaları,

•Doğu Cephesi’ndeki düzenli ordu birliklerinin Erme-nilere karşı üstün başarılar elde etmesi düzenli ordunun kurulmasının gerekliliğini ortaya koymuştur.

'

Yorum ekle

'

Sponsor Bağlantılar

 

Tarih,Edebiyat,Genel Kültür...

Dogru Ve Güncel Bilginin Adresi.

http://www.ataturkilkeveinkilaplari.com/