Tarihin.com

Tarih Hayal Mahsulü Olamaz.

Site İçi Arama

Kuvayı Milliye Nedir? : Tarihin.com

Düzenli Ordunun Kurulması

Düzenli ordunun kurulmasında  ilk adım 16 Mayıs 1920’de atıldı. Bütün Kuvayı milliye birliklerinin yiyecek ve cephane ihtiyaçlarının Milli Savunma Bakanlığı tarafından karşılanmasına karar verildi. Batı Anadolu Genel Kuvayı milliye Komutanlığı’nın adı Batı Cephesi Komutanlığı olarak değiştirildi ve komutası da Ali Fuat Paşa’ya verildi.

Yunanlılar, 22 Haziran 1920’de genel saldırıya geçtiler.

Yunan saldırıları sonucu Balıkesir, Bursa, Uşak ve Nazilli gibi şehirler elden çıktı.

Bu kayıpların izlerini silmek için Ali Fuat Paşa Gediz Taarruzu’nu

Devamını oku...

Düzenli Orduya Geçişi Gerekli Kılan Sebebler

•Kuvayımilliye birliklerinin iyi donatılmış, düzenli düşman orduları karşısında yetersiz kalmaları,

•Kuvayımilliye’nin belli bir merkezi otoriteye bağlı olmaması ve kendi başlarına hareket etmeleri,

•Kuvayımilliye birliklerinin eğitim, disiplin ve harp sanatı bakımından yetersiz olmaları,

•Kuvayımilliyecilerin bir kısmının, ihtiyaçlarını

Devamını oku...

Kuvayı Milliyenin Özellikleri

Anadolu ve Trakya'nın haksız işgaline karşı yerel güçler tarafından kurulan silahlı direniş güçlerine denir. İlk Kuva-i Milliye örgütü, Batı Anadolu'da Ödemiş'te kurulmuştur.

Özellikleri :

1)Aralarında koordinasyon yoktur.

2)Düşman ilerleyişini yavaşlatmış

Devamını oku...

YARARLI CEMİYETLERİN ORTAK ÖZELLİKLERİ

1)Bölgeseldirler.

2)Basın - yayın yolu ile bölgelerinin Türklüğünü ispata çalışmış, zorunlu olmadıkça silahlı mücadeleden kaçınmışlardır.

3)Vatansever Türk gençleri

Devamını oku...

İSTANBUL'UN İŞGALİ

16 Mart 1920

Mebuslar Meclisi'nin sona ermesiyle İstanbul - Anadolu ilişkilerinde yeni .gelişmeler görüldü. Sadrazam Ali Rıza Paşa, il ve bağımsız sancaklara 14 Şubat 1920 günü bir genelgeyle milli irade adına söz söylemeye tek yetkili Mebuslar Meclisi olduğunu, hükümet işlerine karışma biçiminde başkalarınca yapılacak hareketlerin cezayı gerektireceğini bildirdi. Mustafa Kemal, barış sağlanıncaya dek, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin öngördüğü Kuvayı Milliye gerçeklerini savunacağını, karşıt bir genelgeyle duyurdu. Karşılıklı duyurular İstanbul Hükümeti’yle Anadolu arasında var

Devamını oku...

Sponsor Bağlantılar

 

Tarih,Edebiyat,Genel Kültür...

Dogru Ve Güncel Bilginin Adresi.

http://www.ataturkilkeveinkilaplari.com/