Tarihin.com

Tarih Hayal Mahsulü Olamaz.

Site İçi Arama

Son Meclis-i  Mebusan'ın Toplanması Ve Misak-ı Milli

 (12 OCAK 1920)

Amasya Görüşmelerinde Meclis-i Mebusan'ın toplanması kararı alındıktan sonra tüm yurtta seçimler yapılmıştır. Mustafa Kemal ulusal mücadeleyi destekleyen milletvekillerini Ankara'da toplamış onlardan şu isteklerde bulunmuştur.

1)Kendisinin başkan seçilmesi

2)Mecliste Miidafa-i Hukuk Grubu kurulması

3)Misak-ı Milli'nin kabul edilmesi Son

Osmanlı Meclis-i Mebusan'ı

12 Ocak 1920 de toplanmıştır.

Burada;

•Mustafa Kemal başkan seçilmedi.

•Müdafa-i Hukuk Grubu yerine Felah-ı Vatan grubu kuruldu.

•Misak-ı  Milli kabul edildi.

MİSAK-I MİLLİ KARARLARI (28 Ocak 1920)

•Mondros Ateşkesi'nin imzalandığı tarihle düşmanlar tarafından işgal edilmiş bulunan ve nüfusunun çoğunluğunu Arapların oluşturduğu Osmanlı İmparatorluğu topraklarının geleceğini, o topraklar üzerinde yaşayan halkın serbestçe beyan

edecekleri  oylarla belirlemek gerekir.

•Ateşkesin imzalandığı tarihte, düşmanlar tarafından işgal edilmemiş olan Osmanlı-islam çoğunluğunun bulunduğu topraklar ayrılık kabul etmez bir bütündür.

•Daha önce kendi istekleriyle anavatana katılmış olan Elviya-i Selase (Kars, Ardahan, Batum) için gerekirse yeniden bir halk oylaması yapılabilir.

•Batı Trakya'nın durumu orada yaşayan halkın serbestçe beyan edecekleri oylarla tesbit olunmalıdır.

•Hilafetin, saltanatın ve Osmanlı hükümetinin merkezi ve başkenti olan İstanbul ve Marmara Denizi güven altında olmak şartıyla, Çanakkale ve Karadeniz Boğazları'nın dünya ticaretine açılması hakkında OsmanlIlarla birlikte ilgi devletlerce verilecek karar geçerli olacaktır.

•Azınlıkların hakları komşu ülkelerdeki Müslüman halkın da aynı haklardan yararlanması isteğiyle tarafımızdan sağlanacaktır.

•Ulusal ve ekonomik gelişmemizi sağlayabilmek amacı ile siyasi, adli ve mali gelişmemize engel olacak kayıtlar kabul edilemez, saptanacak borçlarımızın ödeme koşulları da bu ilkelere aykırı olmayacaktır.

Önemi :

1)Wilson Prensiplerine uygun olarak hazırlanmıştır.

2)Tam bağımsızlık bildirisi olup ulusal egemenlik fikri yoktur.

3)Osmanlı Parlamentosu Misak-ı Milliyi kabul etmiştir.

4)TBMM tarafından gerçekleştirilmiştir.

Sonuçları:

1)Meclis-i Mebusan İtilaf Devletlerince dağıtıldı.

2)Bazı milletvekileri sürgüne gönderildi.

3)16 Mart 1920 de İstanbul resmen işgal edildi.

4)Ali Rıza Paşa hükemeti yerine Salih Paşa sonra Damat Ferit Paşa hükümetleri kuruldu.

'

Yorum ekle

'

Sponsor Bağlantılar

 

Tarih,Edebiyat,Genel Kültür...

Dogru Ve Güncel Bilginin Adresi.

http://www.ataturkilkeveinkilaplari.com/